Zabezpečovacia technika

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 

Najprogresívnejší model ručnej tlačiarne štítkov

Technika 10/2008

Nová, špičková, ručná tlačiareň štítkov používa pripojenie s PC na uľahčenie a zefektívnenie tvorby a tlače štítkov

Viac informácií

Osvetlenie pozemných komunikácií – požiadavky a trendy

Technika 10/2008

Spoľahlivé a pritom efektívne osvetlenie verejných komunikácií v mestách a obciach plní veľmi dôležitú úlohu. Svetlo prispieva k bezpečnosti na uliciach, zvyšuje komfort a kvalitu života. Uspokojenie požiadaviek najvyššej kvality osvetlenia a zároveň zachovanie vizuálneho vzhľadu patrí k trendom dnešnej doby. Zamerajme sa však na problematiku osvetlenia pozemných komunikácií.

Viac informácií

Prúdové chrániče so vstavanou ochranou firmy SEZ Krompachy a. s.

Technika 10/2008

Prúdové chrániče sa v súčasnosti stávajú jedným z najdôležitejších prvkov v elektrických rozvádzačoch pre zvýšenie bezpečnosti osôb pred úrazom elektrickým prúdom a pre ochranu majetku, pred vznikom požiaru od elektrickej inštalácie. V zmysle nových noriem STN 33200-4-41 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom umožňujú prúdové chrániče ochranu pred nebezpečným dotykom živých časti za normálnej prevádzky, ako doplnková ochrana prúdovým chráničom s I∆n ≤ 30 mA. Taktiež spĺňajú podmienku ochrany pred dotykom neživých časti v prípade poruchy samočinným odpojením od zdroja v stanovenom čase.

Viac informácií

Viac ako alarm (v spojení s technológiou Legic)

Technika 10/2008

Moderné komunikačné možnosti, pokročilá technika, náročnosť užívateľov a v neposlednom rade aj vyspelosť zlodejov poháňajú vývoj zabezpečovacej techniky dopredu.

Viac informácií

GO MEGA – vylepšený jas, praktická inteligencia

Technika 10/2008

Predstavujeme novú generáciu sieťových megapiuxelových kamier od spoločnosti SONY s vynikajúcim rozlíšením a spracovaním obrazu. Objavte nové detaily, čistotu a úžasnú citlivosť.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky