Zabezpečovacia technika

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 

Overovanie identity osoby na základe jej podpisu – biometrické podpisy

Technika 6/2010

Už sme si zvykli na biometriu ako súčasť nášho života, hlavne na jej rozšírenejšie odvetvie: biometria založená na identifikácii/verifikácii fyziologických čŕt jedinca (otlačky prstov, geometria ruky, dúhovka oka, tvár). Jej druhé, menej rozšírené odvetvie: behaviorálne (zvykové) črty jedinca (podpis, zadávanie z klávesnice) tiež zaznamenáva rozvoj, napríklad biometrické podpisy.

Viac informácií

Mobilný video pult centrálnej ochrany

Technika 6/2010

MVPCO je operačné pracovisko určené, pre monitorovanie a dohľad nad mobilnými prostriedkami. Mobilný video pult centrálnej ochrany monitorujte vaše vozidlá obrazom, zvukom aj dátami. Ako rýchlo ide? Kde sa nachádza ? Aká je okolo dopravná situácia? Čo robí? Čo hovorí? Kade išiel včera? Kto sa pokúša odcudziť vozidlo? To všetko okrem množstva ďalších informácií môže operátor zistiť o vodiči a stave vášho kamiónu, autobusu, taxi, zásahového vozidla, vlaku, sanitky, stavebného stroja...

Viac informácií

Autonómny detekčný systém - Radiobarrier

Technika 6/2010

Detekčný systém "Radiobarrier" - je autonómny, bezdrôtový, ochranný systém, vyznačujúci sa malými rozmermi. Je určený na detekciu narušiteľa, ktorý prenikol na chránený úsek.

 

Viac informácií

Ochrana a správa objektov

Technika 6/2010

Na kvalitu nášho života vplývajú rôzne faktory. Jedným z veľmi podstatných faktorov je aj pocit bezpečnosti. K tomu, aby sme mohli pracovať, zabávať sa, alebo si len jednoducho užívať pekné chvíle v kruhu rodiny, nestačí len pekné prostredie, dobré zdravie, ale aj pocit, že v danej chvíli nie sme ohrození ani my, ani náš majetok. Jedným z technológií, ktoré podporujú tento pocit komfortu a bezpečnosti, sú aj kamerové systémy. Nakoľko moderné kamerové systémy sú založené na báze IP kamier, v ďalšom sa zameriame v prvom rade na túto technológiu.

Viac informácií

Matice DIN 6331 IL - STOP uvoľňovaniu skrutiek

Technika 5/2010

Napriek tomu, že správne dimenzovaný, exaktne utiahnutý, podložiek prostý skrutkový spoj nepotrebuje žiadne externé istenie skúsenosti ukazujú, že existujú prípady, kedy je nutné venovať návrhu konštrukčných uzlov so skrutkovými spojmi zvláštnu pozornosť. Platí pravidlo, že neistený skrutkový spoj predstavuje latentné nebezpečenstvo rozpadu konštrukcie. Týka sa to najmä konštrukčných uzlov, vystavených v exploatačných podmienkach vibráciám a dynamickému namáhaniu. Jednou z možností ako tomu efektívne zabrániť je poistný systém IstLock (IL) z vývojovej dielne Ferodomu, s. r. o. Žilina, ktorý získal vysoké ocenenie na Fastener Fair Stuttgart, 2009.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky