Zabezpečovacia technika

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 

Význam elektrotechniky neustále narastá

Technika 9-10/2012

Elektrotechnika má v celosvetovom meradle osobitné postavenie. Jej význam sa neustále zvyšuje a najmä v súvislosti s komunikačným a technickým rozvojom bude v budúcnosti stále narastať. Preto aj v ekonomike Slovenska má elektrotechnika významné postavenie a od jej rozvoja bude závisieť miera participácie na ekonomickom začlenení nielen do európskeho, ale aj celosvetového ekonomického priestoru. Významnú úlohu pri jej rozvoji elektrotechniky, riešení aktuálnych problémov na všetkých úrovniach,  organizovaní rozličných podujatí a aktivít, zvyšovaní odbornej úrovne pracovníkov v odbore, výmene skúseností a pod. má Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (ďalej len SEZ-KES). Viac informácii o činnosti SEZ-KES poskytol Ing. František Kinčeš, prezident SEZ-KES.

Viac informácií

SolidWorks World 2012 - tretí deň

Informačné technológie

prvý de

Viac informácií

Zabezpečenie automobilov

Technika 9-10/2011

Už pri pohľade na prvé vyrobené auto bolo jasné, že sa zrodil stroj, ktorý stojí za ukradnutie. Trvalo síce trošku dlhšie, kým sa objavili prví autíčkári, ale zabezpečiť auto bolo nutnosťou už pred 100 rokmi. Na začiatku to bolo len zdokonaľovanie zapaľovacej skrinky - kvalitný zámok a  umiestnenie. Boom zabezpečovacích systémov nastáva až v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Sú to prvé autoalarmy s diaľkovým ovládaním, elektromechanické imobilizéry a rôzne iné systémy brániace naštartovať a ukradnúť vozidlo.

Viac informácií

Návrh a způsob provedení ochrany objektů před přímými účinky blesku aktivním bleskosvodem NIMBUS

Technika 3-4/2011

Vzhledem k častým dotazům k používání aktivních bleskosvodů při ochraně objektů před účinky blesku chceme informovat o platné legislativě a výhodách aktivních bleskosvodů proti pasivním bleskosvodům.

Viac informácií

Forteza – mikrovlnny, které ochrání váš majetek

Technika 10/2010

Zabezpečovací technika je dynamicky se rozvíjející sektor, ve kterém se nabízí široká řada produktů. Díky vyšším nárokům na zabezpečení svého majetku a množství dostupných technologií pak koncový uživatel může ztrácet přehled o všech produktech a zejména o vhodnosti aplikace daného produktu pro svůj konkrétní případ. Produkty značky Forteza nabízí ucelený systém perimetrické ochrany, která je prověřena ve velkém počtu aplikací jak v soukromém, obchodním tak i vojenském sektoru. Právě z vojenského sektoru celý systém vychází a zaručuje tak vysokou spolehlivost.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky