Zabezpečovacia technika

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 

Prepäťové ochrany firmy Citel pre fotovoltaiku

Technika 3-4/2013

Šetrenie na nesprávnom mieste sa nemusí vyplatiť

Fotovoltická elektráreň (ďalej FVE) predstavuje pre investora dlhodobú investíciu, ktorá počíta s náv-ratnosťou okolo 15 rokov a životnosťou v rozmedzí 20 – 25 rokov. Investor pritom predpokladá a vyžaduje čo najväčšie prevádzkové využitie  a minimálne resp. nulové straty  v dôsledku porúch FVE. Z tohto dôvodu je potrebné FVE navrhovať tak, aby sa minimalizovali možné poruchy a z nich vyplývajúce finančné straty  spôsobené odstávkou elektrárne z prevádzky alebo finančnými nákladmi na nákup náhradných dielov.

Viac informácií

Nové unikátně kódované bezpečnostní systémy a spínače

Technika 3-4/2013

Německá firma EUCHNER patří k předním světovým výrobcům komponent sloužících k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních. Tradiční sortiment elektromechanických bezpečnostních spínačů už téměř 10 let doplňují moderní bezkontaktní elektronické spínače a zámky pracující s unikátně kódovanými RFID transpondéry, jejichž typickou vlastností dosažení PLe s jediným prvkem na dveřích a velmi vysoká odolnost proti pokusům o neoprávněné zmanipulování. V letošním roce se rodina těchto moderních bezpečnostních systémů rozroste o další členy.

Viac informácií

Řešení pro ochranu majetku a osob

Technika 3-4/2013

Alarm JABLOTRON 100 s převratným systémem ovládání je komplexní řešení nejen pro ochranu majetku a osob proti napadení a požáru, ale integruje v jednom jádru i funkce inteligentního řešení domu. Alarm umožňuje variabilně využít sběrnicových a bezdrátových systémových prvků. Pružně se přizpůsobí jak nárokům na zabezpečení rozsáhlé firmy, tak potřebám domácností a zároveň zůstává velmi jednoduše ovládaný.

Viac informácií

Bezpečnost blokových trafostanic - ČSN EN 62271-202

Technika 3-4/2013

Bezpečnost trafostanic je vedle jejich efektivity a ekonomiky provozu jedním z nejdůležitějších kritérií. Historie distribučních sítí zná množství vážných i smrtelných úrazů a materiálních škod způsobených provozem rozvodných zařízení. S technologickým rozvojem stoupá spolehlivost rozvodných zařízení a počet škod a škodních událostí postupně klesá. Blokové kioskové trafostanice jsou nejmodernějším typem trafostanic s bezesporu nejvyššími bezpečnostními parametry. Přesto je i u nich bezpečnosti provozu potřeba věnovat maximální pozornost už při volbě trafostanice.

Viac informácií

Bezpečnostný systém pre strategické objekty

Technika 9-10/2012

V súčasnosti žijeme v globalizovanej spoločnosti, kde pre strategické objekty prichádza výzva čeliť novým rizikám a hrozbám. Riešením je komplexný systém bezpečnosti od spoločnosti QUADRIQ, a.s.

 

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky