Technika_2016

Trenčiansky robotický deň 2018

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, pozýva všetkých priaznivcom robotiky na
Trenčiansky robotický deň
ktorého 13. ročník sa uskutoční 14. - 15. 2. 2018
v priestoroch SOŠ Trenčín


Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín.
Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a technikumedzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu.

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky