POZVÁNKA 46 let tradice - záruka spolehlivosti a kvality

46 let tradice - záruka spolehlivosti a kvality

46. konference s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

18. - 19. března 2020
v Hotelu Olšanka na Praze 3


POZVÁNKA
46 let tradice - záruka spolehlivosti a kvality
Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány, českými i zahraničními firmami, mediálními partnery.


Konference se koná již několik let pod záštitou Hospodářské komory ČR.


Konference je určena pro široký okruh posluchačů.


Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako ŠKOLENÍ.


Na programu konference:

aktuální informace o pokroku v technologiích, zařízeních pro povrchové úpravy, právních předpisech tak, aby se zvýšila kvalita výrobků a zlepšila jejich konkurenceschopnost:

· aktuální právní předpisy včetně chystaných změn,
· progresivní technologie a zařízení povrchových i předpovrchových úprav v lakovnách, žárových zinkovnách, při galvanickém pokovování, včetně informací o nátěrových hmotách apod.,
· problematika provozů povrchových úprav,
· opatření týkající se ochrany zdraví lidí nebo životního prostředí,
· projektování povrchových úprav,
· exkurze na pracoviště povrchových úprav,
· diskuzní večer.


Možnosti prezentace pro firmy:

· stránková inzerce
· krátké vystoupení zástupce firmy v programu konference
· stůl k provádění obchodní, propagační a konzultační činnosti


Těšíme se na Vás - za organizátory akce:

Zdeňka Jelínková + Zdenka Trávníčková
konferencepppu@seznam.cz
www.konferencepppu.cz

 

Späť

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky