Technika_2016

POZVÁNKA 44 let tradice - záruka spolehlivosti a kvality

44. konference s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

14. - 15. března 2018 v hotelu Pyramida, Praha 6


POZVÁNKA 44 let tradice - záruka spolehlivosti a kvality

Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány, českými I zahraničními firmami, mediálními partnery.

Konference se koná již několik let pod záštitou Hospodářské komory ČR.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů,
majitele a pracovníky lakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, konstruktéry, projektanty, pracovníky marketingu, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky státní správy, odborných škol aj.
Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako ŠKOLENÍ.
Materiály z konference jsou vydány ve sborníku, který má přiřazeno číslo ISBN.

Cílem konference
je přinášet aktuální informace o pokroku v technologiích, zařízeních pro povrchové úpravy, právních předpisech tak, aby se předcházelo ztrátám a aby se při zlepšení kvality zvýšila konkurence schopnost výrobků.

Na programu konference jsou již tradičně informace
- o aktuálních právních předpisech včetně chystaných změn
- o progresivních technologiích a zařízeních povrchových i předpovrchových úprav
v lakovnách, žárových zinkovnách, při galvanickém pokovování, včetně informací o nátěrových hmotách apod.
- o problematice provozu, opatření týkající se ochrany zdraví lidí nebo životního prostředí (např. emise, odpadní vody, hygiena a bezp. práce, protipožární opatření)
- projektování povrchových úprav,
- exkurze na pracoviště povrchových úprav,
- diskuzní večer.

V rámci akce nabízíme firmám tyto formy prezentace:
- vou inzerci
- krátké vystoupení zástupce firmy v programu konference
- stůl k provádění obchodní, propagační a konzultační činnosti

 

Čestné předsednictvo konference:

prezident AKI Ing. T. Prošek, PhD. ředitel AČSZ Ing. P. Strzyž

prezident ČSPÚ Ing. L. Obr, CSc. zástupce SSPÚ


Program

14. března 2018

Předseda zasedání: Prof. Ing. P. Novák, CSc., Ing. T. Prošek, Ph.D.

 Zahájení

 Koroze kovové výztuže betonu. prof. Ing. P. NOVÁK, CSc., VŠCHT

 Antikorozní ochrana kovů suchou cestou. Ing. J. PROKOP, Branopac CZ

 Jako zvýšit kvalitu povrchových úprav (téma zamerané na UZ čistenie). Ing. L. PATAY, MEng., NOTUS – POWERSONIC, SR

 Mistrovské zkoušky. P. ŽATEČKA a kol., Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

 Permeabilita a mechanismus ochran. působení organických povlaků. Ing. T. PROŠEK, Ph.D., Technopark Kralupy VŠCHT

 Kontrola povrchových úprav snadno a rychle. Bc. R. ZAPLETAL, TSI System

 Fluoroplastové povlaky. J. BROSSAUD, Technicoat Czech Republic

 Nová řada práškových barev vysoké energetické úspory – ESO+. J. ZELINA, Barten

 Tryskací technologie – zařaďte vyšší rychlost. Ing. P. KOVAL, WISTA

Polední přestávka 12:30 – 13:30 hod.

Předseda zasedání: Ing. Obr, CSc, Ing. Strzyž

 Galvanochemie - od teorie k současnosti. Ing. L. OBR, ČSPÚ

 Ready2spray řešení Dürr. Bc. G. HÁJEK, Dürr Systems Czech Republic

 Stříkání a lakování – trendy jsou nepochybné. V. MED, WAtech

 Odsávání a filtrace vzduchu – prezentace firmy Herding. M. KREJČÍŘ, Herding, Technika ŽP

 Navrhování pracovišť povrchových úprav (lakoven) s podporou výzkumného střediska. Ing. J. SIGMUNDOVÁ, Galatek

 Konverzní povlaky na bázi Ti-Zr. Ing. K. KREISLOVÁ, Ph.D., a kol., SVÚOM

 VOC free čištění pistolí. Ing. LACINÝ, Tech Lex

 Navrhování a zinkování rozměrných konstrukcí. Ing. P. STRZYŽ, AČSZ, a kol.

 Připojování objektů na pult centralizované ochrany HZS kraje. Ing. V. KRATOCHVÍL, KRASO, požárně technický servis

Diskuze do 17:00 hod.

DISKUZNÍ VEČER pro předem přihlášené


15. března 2018

Předseda zasedání: Ing. P. Szelag

 Objasnění selhání povrchové úpravy ocelového kouřovodu. Ing. L. MINDOŠ, SVÚOM

 Hromadné elektroforézní lakování kovových dílů. doc. Ing. V. WEISS, Ph.D., Ing. M. PAZDEROVÁ, VZLÚ

 Povrchové úpravy při výrobě smaltovaných nádob v DZD. RNDr. R. KAVALÍR, Družstevní závody Dražice – strojírna

 Revize norem pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí. Ing. H. GEIPLOVÁ a RNDr. P. DUŠEK, CSc., SVÚOM

 Voda jako limitující prvek v procesech PÚ. Ing. T. FUKA, CSc. a kol., Techneco Praha

 Technologie galvanického mědění uhlíkových vláken. Ing. P. SZELAG, Pragochema a Ing. N. SCHMIDOVÁ, ČVUT, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

 Diskuze a závěr do 11:45 hod.


EXKURZE:

do firmy Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. v Dražicích (u Benátek nad Jizerou).

V provozu zařízení fy AITEC s.r.o.a EKOL s.r.o.

Pro přihlášené zajištěna doprava autobusem od hotelu a po exkurzi zpět na metro C stanice Letňany. Možnost individuální dopravy.


PREZENTACE FIREM:

ABF, AITEC, ANAMET, BARTEN,

BRANOPAC CZ, BVV, CORROTECH TRADE, DENIOS, DURR SYSTEMS Czech Republic,

EKOL, EKOMAZIVA, ENVICOMP, EWAC

FILTRAČNÍ TECHNIKA, GALATEK,

HERDING Technika životního prostředí,

IDEAL TRADE SERVICE,

Ing. Vladimír HARAZÍM, CSc. - DREKOMA

KOVOLAK, KS KLIMA-SERVICE

KULSTOF, NOTUS – POWERSONIC,

RSBP, SILROC CZ, SPOLMONT,

STROJNÍ MONTÁŽE, TECHLEX,

TECHNICOAT Czech Republic

TSI SYSTEM, WAtech, WISTABližší informace u pořadatele.
PhDr. Z. Jelínková, CSc. - PPK + Dr. Z. Trávníčková, CSc.
Korunní 67, 130 00 Praha 3, email: konferencepppu@seznam.cz
www.konferencepppu.cz


Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky