Vodohospodárstvo

Prvá  < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > 

Priemyselné vodomery

Technika 7-8/2009

Moderná automatizácia je nemysliteľná bez osvedčenej meracej techniky. Stupňujúce sa nároky na spoľahlivosť a ekonomickú prevádzku technologických procesov vo všetkých typoch priemyslu predstavujú neustále sa zvyšujúce nároky na meraciu techniku.

Viac informácií

Výroba automatických tlakových staníc FATS

Technika 7-8/2009

Firma FINTA, s. r. o. vznikla v roku 1992. Zo začiatku sa zaoberala prevažne obchodnou činnosťou v oblasti predaja čerpacej techniky a montážou meracej a regulačnej techniky. V ďalšom období postupne rozširovala svoju činnosť a to hlavne posilnením vlastnej výroby.

V roku 1999 zahájila výrobu Automatických tlakových staníc s označením FATS. Ako veľkopredajca čerpadiel GRUNDFOS a jeho generálny servisný partner, používala a dodnes ich používa pri výrobe tlakových staníc FATS.

Viac informácií

ZAT, a. s. – dodavatel automatiky regulátoru turbiny pro vodní elektrárny

Technika 7-8/2009

Firma ZAT, a. s. je osvědčeným dodavatelem komplexních řešení automatizace pro energetiku a průmyslové procesy. V energetice realizuje svá řešení nejen v oblasti automatizace pro jadernou energetiku a teplárenství, ale i pro vodní elektrárny.

Viac informácií

Metódy lokálnych opráv systémom r.tec®

Technika 7-8/2009

Na stránkach tohto časopisu sme sa už viackrát zaoberali problematikou bezvýkopových opráv a pokládok potrubí. Doteraz však vždy išlo o komplexné riešenia, ktoré zahrnovali kompletné sanácie celých potrubných vetiev. Ale čo urobiť, ak sa na potrubí vyskytne len lokálna závada?

Viac informácií

Meranie prietokov s veľkou redukciou nákladov na údržbu

Technika 7-8/2009

Prietokomer FLO - DAR, prvýkrát uvedený do prevádzky pred desiatimi rokmi, bol v tom čase jediný rýchlostný bezkontaktný prietokomer vyvinutý špeciálne pre vodárenskú oblasť. Dnes je rozvinutý v rôznych systémoch a segmentoch trhu, kde aj má široké využitie.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky