Vodohospodárstvo

Prvá  < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > 

Nová generace ultrazvukových vodoměrů FLOMIC

Technika 7-8/2010

Nová řada ultrazvukových vodoměrů FLOMIC FL 5024 a FL 5044 s bateriovým napájením je určena, především k diagnostice vodárenských sítí a tím ke snižování ztrát vody, pro provozní i fakturační měření a archivaci okamžitého průtoku, tlaku a spotřeby vody dle ČSN - EN 14154 a jsou vybaveny možností připojení k systému dálkového přenosu dat.

Viac informácií

Ako hospodáriť s dažďovou vodou

Technika 7-8/2009

Jedným z aktuálnych problémov dneška v hospodárení s dažďovou vodou je odvodnenie spevnených plôch. Súčasné tempo zväčšovania spevnených povrchov na úkor zelených plôch má nepriamy, no negatívny vplyv na dimenzovanie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, čo zvyšuje ekonomické nároky týchto stavieb. Existujúce združené alebo delené stokové siete sú pri tom natoľko saturované, že vodárenské spoločnosti si už nemôžu dovoliť ich ďalšie zaťaženie.

Viac informácií

Fyzikálna úprava vody v priemyselných prevádzkach a v domácnostiach

Technika 7-8/2009

Opatrenia na zníženie tvorby zárodkov CaCO3

Z hľadiska environmentálneho prístupu je preferovaná najmä fyzikálna metóda úpravy vody. Je to podmienené oveľa menšími prevádzkovými nákladmi v porovnaní ako sú pri chemických metódach. Jedným z dôvodov voľby aplikácie fyzikálnej metódy úpravy vody je tvorba uhličitanu vápenatého, CaCO3.

Viac informácií

Nové metódy renovácie potrubí bezvýkopovými metódami

Technika 7-8/2009

Vytvorenie nového potrubia rýchlotvrdnúcim nástrekom

Spoločnosti spravujúce potrubné vedenia vytvárajú dopyt po inovovaných technológiach, ktoré zlepšujú ekonomickú prevádzku potrubí s minimálnym dosahom na životné prostredie, zabezpečujú ochranu potrubia proti korózií, zabraňujú vytváraniu inkrustov, zlepšujú prietok média, zamedzujú únikom, v najväčšej možnej miere predĺžujú životnosť potrubia a po celú dobu zachovávajú kvalitu prepravovaného média.

Viac informácií

RV-Systém OSMA® - revizní šachty a dvorní vpusti

Technika 7-8/2009

Voda je kolébkou života, krví ekosystému. Člověk svým přičiněním vodu znečišťuje, ale dokáže jí původní čistotu také navrátit. Pro kontrolu nad oběma procesy jsou zde revizní šachty a dvorní vpusti RV-Systém OSMA®.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky