Vodohospodárstvo

Prvá  < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > 

Prípravky pre úpravu úžitkových vôd

Technika 7-8/2010

Ukladanie vodného kameňa vzniká takmer výlučne pri teplote vody nad 55 °C . Ak voda vo vnútornom vodovode nepresiahne túto teplotu, starosti s vodným kameňom ubudnú. Popri jednoduchých prípravkoch na odstraňovanie vodného kameňa (napr. ocot, sóda) sa na trhu objavuje množstvo zariadení na zmäkčovanie vody.

Viac informácií

Merania výšky hladiny tuhých a kvapalných látok a tlakov v čističkách odpadových vôd (ČOV)

Technika 7-8/2010

V dávnej minulosti bolo samočistenie potokov a riek dostatočne účinné, avšak dnes už to nie je možné. Stavba čističiek odpadových vôd ( ČOV ) je preto nevyhnutná pre ochranu našich potokov a riek. Principiálne možno ČOV pokladať za „továrne" vyrábajúce čistú vodu. V tomto procese podobnom výrobe sa využívajú mechanické, biologické a chemické procedúry.

Viac informácií

Ekologické řešení „par excellence“

Technika 7-8/2010

Hledání alternativních metod používajících v minulosti osvědčené technologie se dnes stává běžnou rutinou. To je i případ kořenových čistíren odpadních vod. Jejich provoz představuje ekologičtější, ekonomičtější a přitom estetickou alternativu čištění odpadních vod.

Viac informácií

Kořenové čistírny odpadních vod – ekonomika výstavby a provozu

Technika 7-8/2010

V dnešní době, která klade důraz na myšlenku udržitelného rozvoje, je hledání alternativních metod již osvědčených technologií běžnou záležitostí. Proto se již řadu let staví kořenové čistírny odpadních vod, které jsou ekologičtější, ekonomičtější, ale také i estetičtější alternativou čištění odpadních vod. Tento způsob čištění odpadních vod získává v České republice i zahraničí čím dál větší oblibu, proto se v tomto článku chceme zaměřit na posouzení kořenových čistíren jak po stránce technické, tak i ekonomické.

Viac informácií

Sanace kanalizací a vodovodních potrubí s provozním přetlakem do 40 barů

Technika 7-8/2010

Tento příspěvek shrnuje podmínky pro využití metody sanace vodovodních potrubí s provozním přetlakem do 40 barů. Metoda spočívá ve vyvložkování stávajícího potrubí tkaninovým rukávcem potaženým vrstvou plastu.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky