Vodohospodárstvo

Prvá  < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > 

Čerpací technika na nejvyšší úrovni

Technika 11-12/2010

Není snadné stát se kvalitným výrobkem firmy Herborner Pumpen. Ve všech fázích vývoje procházejí všechny výrobky přísnou kontrolou. Od návrhu až po výrobu jsou použity vysoce moderní počítačovými systémy, vyzrálý softvér a úzkým propojením počítačem podporované konstrukce. Aby byla zaručena celosvětově oceňovaná kvalitní úroveň, vše podléhá systému řízení jakosti dle DIN EN ISO 9001:2000.

Viac informácií

Povlaky a tmely 21 storočia – príbeh a technológia izolačného materiálu Stopaq

Technika 11-12/2010

Pri návšteve sídla spoločnosti Stopaq v Holandsku, veľmi rýchlo zistíte, že nejde o bežného výrobcu izolácií. Priestor recepcie je veľká skúšobná plocha, na ktorej sú umiestnené nádrže naplnené vodou demonštrujúce výborné vlastnosti izolačných produktov. V tejto živej ukážke sú potrubné a káblové vstupy do nádrží utesnené proti prieniku vody pomocou nových technológií.

Viac informácií

Zváranie a delenie termoplastov ultrazvukom

Technika 9/2010

Používanie termoplastov je pre ich výhodné mechanické a konštrukčné vlastnosti veľmi rozšírené hlavne v oblasti spotrebného tovaru, elektrotechniky a v automobilovom priemysle. Ich veľká konštrukčná výhoda je, že sa dajú veľmi spoľahlivo spojovať zváraním. Medzi efektívne metódy zvárania plastov teplom patrí aj ultrazvukové zváranie (ultrasonic welding).

Viac informácií

Betonové spodní díly šachet - způsoby a řešení jejich výroby s ohledem na škodlivé vlivy splaškových vod

Technika 7-8/2010

Neustále se zvyšující požadavky na vlastnosti betonových prefabrikátů používaných při výstavbě kanalizací nutí výrobce hledat cestu ke zvýšení kvality a životnosti dodávaných výrobků. Obzvláště betonové spodní díly šachet, které jsou vystaveny škodlivým vlivům odpadních vod vyžadují tu nejvyšší kvalitu a životnost.

Viac informácií

Čistenie veľkoprofilových kanalizácií

Technika 7-8/2010

Prevádzka kanalizácie je zložitá, neustále sa opakujúca činnosť, ktorá vyžaduje neustálu starostlivosť a sledovanie jej stavu. Často dochádza z hľadiska užívateľov , ale aj prevádzkovateľov k podceňovaniu priebežnej starostlivosti, pretože tým že  činnosť kanalizácie je čiastočne skrytá, vytvára  to dojem, že odpadové vody odtekajú samé. Opak je však pravdou. Kanalizácia a najmä gravitačná, je náchylná k zanášaniu sa. Zanedbanie periodického čistenia vedie v konečnom dôsledku k znižovaniu prietočnej kapacity a k havarijným stavom na kanalizácii.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky