Vodohospodárstvo

Prvá  < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >  Posledná

Konštrukcia a životnosť zariadení na obrábanie - WJM

Technika 11-12/2011

Životnosť a prevádzková spoľahlivosť sú jedným z najdôležitejších ukazovateľov pre hodnotenie celkovej úrovne akosti vysokotlakového zariadenia na WJM, jeho ceny a konkurencieschopnosti. Komplexným sledovaním spoľahlivosti a životnosti prvkov hydraulického systému sa vytvárajú priaznivé podmienky na neustále zvyšovanie efektívnosti zariadení na WJM.

Viac informácií

Vysokotlakový vodný lúč - WJM

Technika 9-10/2011

Kniha predložená autorom Zdenkom KRAJNÝM je výsledkom jeho ďalšieho pokračovania práce v oblasti obrábania vysokotlakovým vodným lúčom (WJM - Water Jet Machining). Autor v úvodnej časti uvádza históriu vzniku tejto technológie a konštrukcie generátorov na vytvorenie vysokého tlaku a postup rozvoja tejto technológie v posledných štyroch desaťročiach 20. storočia, ako aj v súčasnosti.

Viac informácií

Zvolenská teplárenská po rekonštrukcii na multipalivový režim

Technika 7-8/2011

Energia je kľúčom k podpore Európy pri dosahovaní cieľov zameraných na rast, pracovné miesta a udržateľný rozvoj. Vysoké ceny ropy nás zároveň upozorňujú aj na zvyšujúcu sa závislosť EÚ na dovoze energie. Jednou z možností, ako aspoň čiastočne môžeme nahradiť fosílne energetické suroviny a palivá, je biomasa.

Viac informácií

Technika pro aplikace do pitných vod

Technika 7-8/2011

Výrobky JESCO představují širokou a ucelenou nabídku techniky pro aplikace do pitných vod včetně dezinfekce, aplikace pro procesní vody, vč.vod odpadních a samostatnou kapitolou jsou  bazénové realizace.

Prezentácia firmy AQUINA, s.r.o.

««« kliknite na obrázok

 

Viac informácií

PORUCHY NA ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABECH

Technika 7-8/2011

Společnost CS-BETON s.r.o. se již mnoho let intenzivně věnuje výrobě štěrbinových žlabů. Tento výrobek využívaný jako způsob liniového odvodnění se stal standardním funkčním doplňkem dopravních staveb. Jeho využití k odvodnění zejména velkých manipulačních a parkovacích ploch se stalo již samozřejmostí. Ovšem s rostoucí oblibou tohoto systému odvodnění rostou i případy, kdy dochází k výskytu poruch štěrbinových trub…

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky