Vodohospodárstvo

Prvá  < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >  Posledná

Optimalizácia procesov s použitím štandardizovaných modulov riadenia

Technika 7-8/2013

Väčšina programov používaných pre automatizáciu na čistiarňach odpadových vôd je založená na programovateľných logických kontroléroch (PLC). Každá optimalizácia procesu si vyžaduje aj zmeny, rozširovanie a prispôsobovanie programov v PLC. To si vyžaduje prípravu špecifikácií, aplikovanie algoritmov do PLC a testovanie softvéru. Väčšinou sa to zabezpečuje prostredníctvom externých firiem a vyžaduje si podstatné investičné náklady. Na mnohých malých a starších ČOV si to vyžaduje ak kúpu hardvéru.Často sa preto stáva, že úmysel optimalizovať procesy sa odkladá alebo celkom zamietne z dôvodu že nie je priaznivý pomer nákladov a ziskov.

Viac informácií

Úvod do prístrojov na monitorovanie kvality vôd

Technika 7-8/2013

Kvalitatívne parametre vôd a ich prípustné limity závisia od typu vody, ale najmä od účelu použitia vody. Požadovanú kvalitu vôd určujú okrem iného napr. nasledovné predpisy: 296/2005 (Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. júna 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd), 496/2010 (nariadenie vlády Slovenskej republiky z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu), ...

Viac informácií

Unikátne TurboJet platne

Technika 7-8/2013

ANDRITZ SEPARATION uvádza TurboJet platne, ktoré vďaka unikátnemu prúdovému systému napájania usadzovacích nádrží, znižujú spotrebu energie až o 30 percent.

Viac informácií

Vysušování zdiva prověřené nezávislými odborníky!

Technika 1-2/2013

Zemní vlhkost, vzlínajícími kapilárami do zdí starších budov, ohrožuje jejich konstrukce a má velké množství dalších negativních důsledků. Jednou z nejúčinnějších metod na odstranění vlhkosti staveb je fyzikální bezkontaktní metoda AQUAPOL.

Viac informácií

Moderné riešenia servopohonov

Technika 1-2/2013

Spoločnosť TUBOTECH spol. s r.o., so sídlom v Hrušovanoch u Brna je exkluzívnym dovozcom produktov talianskych spoločnosti Comparato Nello s.r.l. a SR Rubinetteire s.r.l. pre českú a slovenskú republiku. Na odbornom veľtrhu AQUATHERM v Nitre od 12 - 15. 2. 2013 sa predstavila prvýkrát na Slovensku.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky