Vodohospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

Riešenie úpravy vody, kalu z čistiarní a spracovanie biomasy

Technika 7-8/2013

ANDRITZ SEPARATION je jedným z popredných svetových dodávateľov najmodernejších separačných technológií a služieb.

Viac informácií

Trubní systémy pro výstavbu stokových sítí

Technika 7-8/2013

Ekonomické a technické zhodnocení trubních systémů, praktické ukázky z pokládky

Pro výstavbu kanalizace existuje mnoho variant využitelných materiálů. Ať už je to potrubí z kameniny,sklolaminátu a PVC či potrubí z tvárné litiny. Tento článek má přispět k rozšíření obzorů z hlediskaekonomických nákladů spojených s výstavbou stokových sítí právě z těchto materiálů. Srovnání vycházíz jednotkové ceny za potrubí a jeho zabudování do výkopu včetně všech dalších úprav. Nezanedbatelný vliv zde mají taktéž provozní charakteristiky, jednoduchost montáže a dodržení podmínek projektu. Pro ukázky pokládky potrubí z tvárné litiny jsou uvedeny praktické postřehy ze staveb.

Viac informácií

Prírodné filtračné médium

Technika 7-8/2013

Zeolit je prírodná hornina s výnimočnými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré vyplývajú z jej osobitnej kryštálovej štruktúry. Vďaka nej sa môže použiť ako prírodné filtračné médium v bazénoch a kúpacích jazierkach, ale aj pre mnohé iné účely. Jedno z najkvalitnejších ložísk zeolitu sa nachádza na Slovensku v lokalite N. Hrabovec. Vyrába  sa z neho ZeoCem Eco, ktorý sa využitie pre čistenie vôd.

Viac informácií

Rentabilní optimalizace vyhnívaní kalu

Technika 7-8/2013

Čistírenský kal má energetický potenciál, který čeká na své využití. Pomocí inovativní patentované ultrazvukové dezintegrace VTA-GSD lze optimalizovat provoz stávající vyhnívací věže, případně lze odstranit problémy, jako např.pěnění vyhnívacích věží.

Viac informácií

Znovu využití šedých a dešťových vod v budovách

Technika 7-8/2013

Koncepce opětovného využití odpadních vod nabývá v poslední době většího významu. Hlavním důvodem pro „protekční" recyklaci „šedých" vod (vody ze sprch a koupelen) je především to, že jsou minimálně znečištěny a jejich úprava není zas až tak náročná, navíc lze s výhodou využít tepla, které je v nich obsaženo. Což znamená, že návratnost investice do recyklace je nejrychlejší. Použití vyčištěných šedých vod (bílých vod) se často kombinuje s využitím srážkových vod, jejichž využití začíná být obvyklé a dokonce podpořené nejnovější legislativou.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky