Vodohospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  Posledná

Predizolované potrubia

Technika 1-2/2014

Spoločnosť NRG flex, s.r.o. doplnila sortiment dodávaných potrubí popri osvedčených plastových predizolovaných potrubí AUSTROFLEX aj o oceľové predizolované potrubia ECOLINE. Týmto nadväzuje na niekoľkoročné úspešné pôsobenie na slovenskom a českom trhu, kde za ten čas zrealizovala niekoľko stoviek projektov.  Na základe požiadaviek z praxe sa rozhodla skompletizovať ponuku potrubí tak, aby mohla realizovať celú škálu projektov od sekundárnych rozvody, rozvodov termálnej vody až po rozsiahle projekty a komplexné výmeny primárnych a sekundárnych rozvodov v mestách a priemyselných areáloch.

Viac informácií

Vezměte své náklady do vlastních rukou

Technika 1-2/2014

Nebuďte závislí na diktátu cen dodavatelů energií a vody. I vy se můžete účinně bránit a snížit roční náklady o několik tisíc korun.

Viac informácií

Možnosti diaľkového odpočtu ultrazvukových meradiel tepla ULTRAHEAT

Technika 11-12/2013

V súčasnej dobe sa kladie väčší dôraz na zber údajov z merania a spracovávania nameraných údajov ako na samotné meracie zariadenie. Energia je drahá a údaje o jej tokoch sa začínajú veľmi ceniť. Aby sme boli schopní tieto informácie využiť pre ekonomické účely, technológie či ochranu životného prostredia, potrebujeme vedieť, ako ich získať, ukladať, agregovať, overovať a predávať ďalej.

Viac informácií

MEA získala 100% podíl ve firmě RONN Drain

Technika 11-12/2013

Společnost MEA Water Management GmbH se sídlem v německém Aichachu převzala českou firmu Ronn Drain Complet s. r. o. se sídlem v Karlových Varech i její slovenskou dceřinou firmu Ronn SK.

Viac informácií

UV záření – správná volba pro dezinfekci pitné i odpadní vody

Technika 7-8/2013

Dezinfekce pitné vody UV zářením nedávno oslavila 100 let od své první průmyslové aplikace. Přestože se jedná o dezinfekční způsob s bohatou historií, v současné době nabízí řešení pro aktuální vodárenské problémy, kdy jiné způsoby selhávají.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky