Vodohospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >  Posledná

Efektivní řešení přenosu tepelné energie z tepelných zdrojů

Technika 7-8/2014

Předizolované flexibilní plastové potrubí Flexalen je určeno pro dálkové venkovní rozvody tepla, teplé vody, kde jsou zdroji tepelné energie kotle, kotelny výměníkové stanice nebo bioplynové stanice. Je rovněž vhodné pro vnitřní technogické rozvody bioplynových stanic, pro spojení venkovních a vnitřních agregátů tepelných čerpadel a pro rozvody termální vody.

Viac informácií

Kompozitný žľab MEARIN

Technika 7-8/2014

Ucelený systém odvodňovacích žľabov MEARIN je vyrobený z inovatívneho vysokopevnostného MEA SMC kompozitu. SMC znamená sklolaminátom vystužená polyesterová živica. Avšak nie je sklolaminát ako sklolaminát, kvalita a špecifické vlastnosti sa v niektorých prípadoch podstatne líšia. MEA vsádza na technológiu SMC (Sheet Molding Compound) - spojenie polyesterovej živice, minerálnych plnív, aditív a sklolaminátových rohoží.

Viac informácií

Vsakovanie vyčistených vôd z biologických čističiek

Technika 7-8/2014

Na slovenskom trhu je široká ponuka biologických čističiek. Biologické čističky čistia odpadovú vodu na 96 až 98%. Takáto voda je biologicky vyčistená, ale nie je úplne zbavená zápachu a voda nie je celkom bezfarebná. Užívateľ musí následne túto vodu zlikvidovať - buď ju likviduje vypúšťaním do vodného toku alebo miestnym vsakovaním na pozemku investora. Rozhovor na tému vsakovanie poskytol Ing. Milan Polák, zástupca firmy Ekodren.

Viac informácií

Návrh, dodávka, montáž a zprovoznění drenážního systému Triton

Technika 7-8/2014

Úpravna vody Hradec Králové byla uvedena do provozu v roce 1963. Zdrojem surové vody je řeka Orlice. Původní projektovaný a realizovaný výkon úpravny vody byl 300 l.s-1. Po vybudování vodního zdroje Litá a vodárenské soustavy Východní Čechy se úpravna pitné vody stala záložním vodárenským zdrojem pro případ sucha.

Viac informácií

Lék na poruchy kanalizací: Svařovaná kanalizace PRO-TV

Technika 7-8/2014

Jak zajistit, aby náklady na údržbu kanalizačního potrubí byly co nejnižší? Již výběrem správného materiálupři stavbě kanalizací. Ze studie, kterou zadalo Německé spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum, a kterourealizoval výzkumný tým pod vedením Prof. Dr. Steina, vyplývá, že poddajné kanalizační systémy z plastovýchmateriálů, vykazují významně méně závad a poruch oproti kanalizacím z materiálů tuhých.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky