Vodohospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  Posledná

Čištění a recyklace průmyslových odpadních vod z obrábění hliníkových odlitků

Technika 7-8/2014

Společnost ABESS, s.r.o. řešila problematiku nakládání s odpadními vodami v průmyslu, který se zabývá výrobou hliníkových odlitků technologií tlakového lití. Zadavatel měl zájem změnit způsob nakládání s odpadní technologickou vodou a požadoval tuto vodu předčistit tak, aby ji bylo možné vypouštět do městské splaškové kanalizace, případně využít vyčištěnou technologickou vodu (TOV) zpět ve výrobním procesu.

Viac informácií

Využití skelných laminátů ve stavebnictví

Technika 7-8/2014

Sklolaminát patří do velmi široké rodiny vláknových kompozitů. Za své masové rozšíření vděčí především příznivému poměru mezi cenou a užitnými vlastnostmi. Většina příbuzných kompozitních materiálů sice dokáže nabídnout některé mimořádné vlastnosti, ale za několikanásobně vyšší cenu, což je překážkou jejich masového využívání.

Viac informácií

Jak lépe projektovat vodovody a kanalizace?

Technika 7-8/2014

Správný program pro správu, projektování a simulační modelování trubních sítí ulehčuje život projektantům a pracovníkům plánujícím investice a zvyšuje produktivitu práce.

Viac informácií

Progresívne technológie pre čistenie odpadových vôd

Technika 7-8/2014

Používaním vody v domácnostiach a priemyselných odvetviach vzniká odpadová voda, ktorej znečistenie je rôzneho charakteru. Ochrana vodných tokov kladie dôraz na zabezpečenie kvality odpadovej vody, nakoľko práve vypúšťaná voda je významným zdrojom znečisťovania tokov a ovplyvňuje kvalitu života v nich, aby aj budúce generácie poznali živočíchy a rastliny, ktoré patria do našich regiónov.  V záujme ochrany kvality povrchovej vody, legislatíva nariaďuje odpadové vody pred ich vypustením do recipientu vyčistiť.

Viac informácií

Úprava vody pre moderné budovy

Technika 7-8/2014

Moderné inteligentné budovy ako aj rekonštruované budovy v historických centrách miest využívajú nové technológie, technologické zariadenia, konštrukčné a stavebné prvky so zameraním hlavne na: plnoautomatickú prevádzku bez zásahu obsluhy, efektivitu využívania energií a úsporné investičné riešenie.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky