Vodohospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná

Odvodňování kalů pomocí mobilních dekantačních odstředivek

Technika 7-8/2014

Kaly jsou směsi vody a nerozpuštěných pevných částic vznikající jako odpadní produkt přírodních či technologických procesů. Efektivní odvodňování kalů zajišťuje snížení obsahu vody a tím redukci objemu a další možnost řízení jejich koncentrace, kterou vyžadují moderní způsoby likvidace, recyklace případně další využití (např. výroba kompostu). Odvodnění zároveň přispívá ke snižování nákladů na přepravu kalů.

Viac informácií

Tlakové membránové procesy ve vodním hospodářství

Technika 7-8/2014

V poslední době sílí v evropských státech trend minimalizovat při výrobě pitné vody spotřebu chemikálií, energie a množství odpadních vod.

Viac informácií

Kvalita vôd v bazénoch a kúpaliskách

Technika 7-8/2014

Trendom dnešnej doby je čoraz viac bodovanie aquaparkov a relaxačných wellness centier. Kúpaliská delíme na prírodné a umelé. Prírodné kúpalisko je prírodná vodná plocha prispôsobená na kúpanie, zatiaľ čo umelé kúpalisko je stavba, ktorá je vybavená na kúpanie. Môžu byť termálne a netermálne umelé kúpaliská.

Viac informácií

Vezměte své náklady do vlastních rukou

Technika 7-8/2014

Nebuďte závislí na diktátu cen dodavatelů energií a vody. I vy se můžete účinně bránit a snížit roční náklady o několik tisíc korun.

Viac informácií

Membránová separace - čisté odpadní vody díky moderním technologiím

Technika 7-8/2014

Rozvoj kanalizačních sítí a rostoucí nároky na kvalitu vyčištěných vod vypouštěných zpět do přírody vyžaduje v mnoha případech výstavbu nové, či intenzifikaci stávající ČOV na malém zastavěném území. Membránová separace je jedním z velice účinných řešení pro dosažení vysoké kvality odtoku vyčištěné vody z ČOV při malých nárocích na zastavěný prostor celé čistírny.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky