Časopis Technika na MSV Brno

Vodohospodárstvo

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Posledná

VODOVODY-KANALIZACE 2017

Kalendár výstav

20. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE
23.-25. 5. 2017, PVA EXPO PRAHA
www.vystava-vod-ka.cz

ZVÝRAZNĚNÁ TÉMATA:
• Hospodaření s pitnou vodou
• Problematika povodní a sucha
• Hospodaření s dešťovými vodami
• Ochrana vodních zdrojů
• Kvalita vypouštěných odpadních vod
(nové technologie, hospodaření s kaly)
• Nové technologie v oboru
• Legislativa, nový Vodní zákon
• Programovací období
2014 - 2020 dotací EU

 

Viac informácií

ÚČOV PRAHA - mimořádně náročná zakázka

Technika 5-6/2017

Výrobou vzduchotechnického potrubí a zakázkovou výrobou z plastů se společnost FORT-PLASTY s.r.o. zabývá již téměř 20 let. Za tu dobu jsme byli mnohokrát osloveni při realizaci nejrůznějších projektů, z nichž některé byly opravdovou výzvou. Bylo tomu tak i na podzim roku 2016, kdy se začala realizovat výroba vzduchotechniky pro jednu z největších staveb v České republice a to Ústřední čistírnu odpadních vod (ÚČOV) v Praze na Císařském ostrově (obr. 1).

Viac informácií

Špecifiká využitia solí železa a hliníka pri čistení odpadových vôd v stokových sieťach a v procesoch tvorby bioplynu

Technika 7-8/2015

V nasledovnom príspevku sú uvedené vybrané prevádzkové špecifiká a dôležité technologické parametre, tak ako vyplynuli zo systematického cca desaťročného vyhodnocovania dole uvedených procesov.

Viac informácií

Využití čistého kyslíku v aktivaci čistírny odpadních vod společnosti KRPA PAPER

Technika 7-8/2015

Papírna KRPA PAPER, a. s. byla vybavena pouze chemicko-mechanickým čištěním odpadní vody v lince dvojice dosazovacích nádrží typu DORR, kde byly separovány nerozpustné látky. Ve vodě rozpuštěné polutanty byly odstraněny pouze z malé části a dodržení limitu vypouštění tak bylo značně problematické. Papírna byla nucena tuto situaci urychleně vyřešit vypsáním výběrového řízení na výstavbu biologického stupně čistění vody.

Viac informácií

Skimmerový sběrač ropných látek Ropák

Technika 7-8/2015

Skimmerový sběrač ropných látek Ropák je jednoduché a spolehlivé zařízení, které slouží ke sběru ropných látek z vodní hladiny.

Viac informácií

Výstavy

Rekonštrukcie stokových sieti a čistiarní odpadových vôd