Technika 1-2/2009

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 

Kompletné vsakovanie od firmy RONN DRAIN

Technika 1-2/2009

Vsakovacie galérie, využitie dažďových vôd

Správnym použitím vsakovacích systémov môžeme čiastočne alebo úplne zabrániť zaťažovaniu kanalizácie a ČOV. Vsakovacie moduly RONN Blok a RONN Tunel od firmy RONN DRAIN sú vhodným riešením pri navrhovaní vsakovacích galérii. Za štyridsať rokov vývoja a skúseností vyvinula firma GRAF vysoko kvalitne výrobky a zabu­dovala viac ako stotisíc zariadení na odvádzanie a využitie dažďovej vody a ČOV. RONN DRAIN ponuka veľmi kvalitne výrobky za priaznivé ceny. Rovnako poskytuje aj služby zákazní­kom v oblasti poradenstva a návrhu vsakova­cích galérii a využitia dažďovej vody. Dôka­zom kvality je poskytovaná 15 ročná garancia na funkčnosť systému.

Viac informácií

Variabilní a efektivní využití různých zdrojů energie

Technika 1-2/2009

Proč uvažovat o instalaci hybridního zařízení k využití různých zdrojů tepla? Odpověď je jednoduchá, stačí si představit např. dvoutýdenní výpadek dodávky plynu v topné sezóně - kromě nepohodlí vzniknou škody na majetku a mohou nastat zdravotní potíže obyvatel.

Viac informácií

Rozšírené možnosti komunikácie s ultrazvukovými meračmi tepla/chladu ULTRAHEAT® typ UH 50

Technika 1-2/2009

Merače tepla / chladu ULTRAHEAT typ UH50 od spoločnosti Landis + Gyr zaznamenávajú počas prevádzky rôzne informácie. Tieto informácie vieme vyčítať viacerým spôsobmi , a to manuálne,

 

Viac informácií

Krby bez komínů – sen nebo realita?

Technika 1-2/2009

Krása a útulnost otevřeného krbu byla až doposud spojována s napojením na komín a pracným uskladněním dřeva, s nezbytným odstraňováním vznikajícího popela a s důsledným čištěním komínových částí.

Viac informácií

Tepelné čerpadlo a vykurovanie

Technika 1-2/2009

Teplo obsiahnuté v okolitom vzduchu, zemi (pôde - tzv. geotermálne teplo) či podzemnej alebo povrchovej vode je pre svoju nízku teplotu bežným spôsobom nevyužiteľné. Prírodné, tzv. nizkopotenciálne teplo (NPT) je obnoviteľným a teda aj ekologicky energetickým zdrojom a môže byť...

Viac informácií

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky