Systém LOGIQ ponúka inteligentné obrábanie v Priemyselnej Revolúcii 4.0

Spoločnosť ISCAR uviedla kampaň LOGIQ s cieľom zaviesť nový štandard v oblasti špičkovej kvality nástrojov.

Líder a inovátor vo svete kovoobrábania - ISCAR, prevzal a posunul IQ koncept inteligentného obrábania ešte ďalej tým, že uplatnil logické vyústenie vývoja k vylepšeniu svojich nástrojov. Výsledkom je systém nástrojových riešení LOGIQ, ktorý predpokladá a spĺňa potreby zákazníkov. LOGIQ predstavuje inteligentný logický postup v sérii strategických krokov k implementácii štandardov INDUSTRY 4.0 a zároveň zabezpečuje firemnú kontinuitu a stabilitu.


Výzvy Priemyselnej Revolúcie 4.0 implementované do kovoobrábania: - integrovanie prevádzkovej schopnosti, kooperácia pri technických úlohách a decentralizované rozhodovanie do výrobných postupov sa stáva výzvou pre prevádzky s obrábacími centrami, aby tak prehodnotili svoju činnosť a prijali postupy na splnenie vytýčených cieľov. Obrábanie logicky reaguje na túto potrebu. Spoločnosť ISCAR ponúka nástroje na splnenie týchto cieľov.

 

Systém LOGIQ vytvorili nové rady nástrojov, modernizoval existujúce systémy a inšpirovaný inovatívnym sortimentom produktov, maximalizoval využitie technologického vybavenia a optimalizoval tak jeho výkonnosť. Načúvaním potrebám zákazníkov a predvídaním vývoja na trhu, produktoví manažéri, vývojoví inžinieri a konštruktéri ISCAR, spojili svoju odbornosť a skúsenosti s cieľom vyvinúť vysoko efektívne systémy nástrojov, ktoré logicky spĺňajú požiadavky dnešných vysokovýkonných obrábacích centier.

V dnešnom priemysle, kde je drahá každá sekunda a akýkoľvek pohyb sa počíta, je logickým imperatívom každé zlepšenie a strategicko-taktické zdokonaľovanie, dokonca aj najjednoduchšieho obrábacieho nástroja, ktoré môže prispieť k zvýšeniu produktivity, menšiemu plytvaniu a nižším nákladom.

Jedinečný nástrojový systém LOGIQ, okrem iného, zahŕňa aj také inovácie ako sú nové rezné geometrie a upínacie mechanizmy doštičiek pre stabilné a bez vibračné obrábanie s vyššou opakovateľnosťou. Vymeniteľné rezné doštičky (VRD) sú vybavené sofistikovanými utváračmi triesky a spolu s reznou geometriou zabezpečujú hladké obrábanie aj pri vysokých úrovniach posuvov.

Na celotvrdokovových nástrojoch sú implementované nové konštrukčné prvky, ktoré výrazne znižujú samobudené vibrácie - kľúčový faktor pre zvýšenie produktivity pri nepriaznivých podmienkach obrábania. Do najnovších sort zo spekaných karbidov sú implementované poznatky z technológie práškovej metalurgie a povlakovania a tiež know-how spoločnosti ISCAR. Upínací nástrojový systém obsahuje nové tepelne upínače a ich antivibračné tlmiace schopnosti výrazne zlepšujú výkonnosť aj pri kritickom vyložení nástroja.

Nový frézovací systém LOGIQ zahŕňa nielen nové tuhé a trvanlivé VRD, ale aj frézovacie hlavy s vylepšenými vlastnosťami. Aplikácie LOGIQ pre sústruženie ponúkajú nové riešenia na zníženie zaťaženia pri obrábaní, tvorbou tenších ale širších triesok, bez vibračným obrábaním a vysokotlakovým chladením.

Koncepcia LOGIQ pre vŕtanie poskytuje vyspelé riešenia pre rast produktivity s vysokou presnosťou a opakovateľnosťou, znižuje tak čas strojového cyklu a poskytuje špičkovú kvalitu obrobenej diery .

Systém LOGIQ , zahŕňajúci LOGIQ3CAM - výrazne zlepšuje produktivitu vŕtania, LOGIQ4TURN - zvyšuje výkon pri všeobecných operáciách sústruženia, LOGIQ4FEED - umožňuje hrubovacie vysokorýchlostné frézovacie operácie , LOGIQ8TANG - poskytuje nové frézovacie hlavy pre 90 ° frézovanie osadení, LOGIQ5GRIP - ponúka všestranné a vysoko efektívne riešenia pre upichovanie a zapichovanie, ale aj ďalšie rady nástrojov obsahujúce stovky nových produktov; každý navrhnutý a vyvinutý nástroj je navrhnutý pre vykonávanie požadovaných úloh tým najefektívnejším spôsobom.

Od konceptu až po realizáciu sú nástroje systému LOGIQ inšpirované potrebami zákazníkov a napĺňajú tak záväzok spoločnosti ISCAR vytvárať a dodávať produkty vysokej kvality, ktoré majú prispievať k zvyšovaniu produktivity a ziskovosti.

Štvrtá generácia Priemyselnej Revolúcie odhalila nové štandardy a požiadavky na obrábanie kovov.
ISCAR je v popredí tohto dôležitého odvetvového trendu. Vyvíja relevantné technológie a zavádza metódy efektívneho obrábania, ktoré reflektujú a reagujú na dynamické potreby kovoobrábacieho priemyslu.

Text:

Ing. Jozef Kozlík


ISCAR SR, s.r.o.


K múzeu 3

010 03 Žilina

Tel.: +421 (0) 41 507 43 01

info@iscar.sk

www.iscar.sk


 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 2 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky