Značení laserem bez kontaminace prostředí

Co se děje po označení plastového dílu laserem? Vzniká fotochemická reakce, jejímž výsledkem je kontrastní značení, které je dané lomem světla na povrchu plastu.

Velmi koncentrovaná energie laserového paprsku na malé bodové ploše velmi často způsobí odpaření materiálu. Vzduch v okolí značení se stává kontaminovaný zplodinami a je potřeba zabezpečit jeho vyčištění, aby nedošlo ke zvýšení rizika překročení škodlivých látek v prostoru. Škodliviny mají vliv na operátora linky, zdraví obsluhy a životnosti optiky laseru.


Značení na polybutylentereftalát s 30 % skleněných vláken (PBT Gf30) je mistrovský Leonardův

 

SOLARIS Laser


Vliv částic znečištění na lidský organismusRizika poškození optiky laseru
Při značení plastového dílu laserem může docházet k usazování zplodin na optiku laseru. Výkon laserového paprsku by se na těchto usazených zplodinách spotřebovával a bodově přehříval optiku laseru, která by se tím poškodila. Nejdříve se poškodí napařená reflexní vrstva na optice a po delším působení tepla z laserového paprsku na usazených zplodinách i samotná optika, která může v konečném důsledku vypadat jako vypískovaná.


Zdravotní rizika
Z hlediska možného zdravotního rizika vždy doporučujeme používat odsávací jednotky s HEPA uhlíkovým filtrem. HEPA je zkratkou z prvních písmen slov „high efficiency particulate arrestance“ („zachytávání mikročástic s vysokou účinností“). Tento typ vzduchového filtru je schopen ze vzduchu odstranit částice o velikosti 300 nanometrů (částice této velikosti jsou pro HEPA filtry nejobtížněji filtrovatelné) s minimálně 99,97 % účinností.

 


 

Laserové pracoviště vybavené laserem e-SolarMark FL a odsávací jednotkou BOFA

Řešením je filtrace
Dnešní pracoviště s lasery jsou z těchto důvodů vybavovány odsávacími jednotkami s velmi vysokou účinností filtrace.

Důležitou součástí instalace laserového systému je odsávací jednotka BOFA. Leonardo technology používá BOFA odsávací jednotky se systémy Solaris, kdy je nesporná výhoda v propojení odsávací jednotky s řídící jednotkou laseru a signalizování nezapnutí odsávání a tedy i sekundární ochrana optiky laseru. Tento malý systém je velmi účinný při filtraci vzduchu kontaminovaného zplodinami. Při značení laserem vznikají částice až o velikosti 0,01 mikrometru, které je potřeba zachytit ve filtrační jednotce. BOFA jednotka zachycuje veškeré částice o velikosti 0,3 mikrometrů. Efektivita tohoto filtru je 99.997%. Lze tak říci, že laserové pracoviště vybavené BOFA odsávací jednotkou je velmi čisté a nedochází ke kontaminaci okolí. BOFA odsávací jednotky dbají na zdraví obsluhy, pracovníků a chrání jejich respirační systém. Pracoviště je tak čisté, bezpečné a zdravotně nezávadné.

Odsávací jednotky jsme schopni nabídnout na míru potřeb jednotlivých provozům a aplikacím vždy v té nejvýhodnější konfiguraci.

Kontaktujte nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

Leonardo technology s.r.o.

Ulička 37, 691 43 Hlohovec

E-mail: bubenicek@LT.cz

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 5 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky