Technika_2016

Výkon, rýchlosť, modularita, AH500

Nový riadiaci systém AH500 sa posúva k náročnejším aplikáciám, ale cenou zostáva pri zemi.

Predstaviť si proces bez riadenia pomocou PLC je dnes už nemožné. Pri zložitých systémoch je potrebné mať dostatočný výpočtový výkon a programovú kapacitu, flexibilitu a modularitu systému. Delta Electronics ponúka zaujímavé nové riešenie v podobe riadiaceho systému AH500.


Rýchly, veľký, a flexibilný

Tento systém novej generácie je vyvinutý pre náročné aplikácie. Napovedá tomu skratka v názve - AH - Automation system for High-level applications. Vďaka modulárnej konštrukcii a širokému počtu rozširujúcich modulov ponúka tento systém výborné riešenie pre riadenie procesov a zložitých strojov. Jadrom systému je dvojjadrový procesor, ktorý vykoná tisíc krokov za 300 ns. Maximálna programová kapacita je 256 tisíc krokov (1MB) a v ponuke je maximálne 64 tisíc word registrov. Novinkou je možnosť programovať aj v štruktúrovanom texte ST. Ďalšou devízou je možnosť výmeny modulov za chodu systému bez prerušenia vykonávania programu.

 

 

Základným stavebným prvkom riadiaceho systému AH500 je základná doska, na ktorú sa pripája napájací zdroj,

procesor a všetky ostatné moduly. Ak by užívateľovi táto konfigurácia nestačila, môže použiť ďalších maximálne 7 rozširujúcich dosiek. Tie môžu byť až v 100 metrových vzdialenostiach od seba. V ponuke sú prepojovacie káble v 15-tich dĺžkach od 0,6 do 100 metrov. Do takejto maximálnej zostavy je možné zapojiť až 4 352 digitálnych a 544 analógových lokálnych vstupov a výstupov. Celkovo ale systém ponúka ďalších maximálne

125 444 digitálnych a 3 920 analógových vzdialených vstupov a výstupov. To je možné dosiahnuť pomocou série ďalších základných a rozširujúcich dosiek, pripojených ako vzdialené cez zvolenú komuni-kačnú zbernicu.Tento systém je vďaka svojmu výkonu, flexibilite a priaznivej cene zaujíma-vou alternatívou na trhu. Vďaka štruktú-rovanému textu nie je problém ho použiť aj v zložitejších aplikáciách, ktoré si vyžadujú komplikované výpočty, len ťažko zvládnuteľné v jazyku LD alebo FBD.


Modularita je „in"

Pri návrhu hardvéru treba začať od procesoru. Rozlišujeme dva základné typy - verziu RS2 a verziu EN. RS2 verzia ponúka 2 plne izolované porty Canon DB9 so sériovými linkami RS-232/422/485. Pre komunikáciu je v základe Modbus ASCII/RTU ako u ostatných produktov Delty. Verzia EN ponúka jeden port so sériovým rozhraním a jeden port pre Ethernet. Všetky procesory majú v základe mini USB pre jednoduchšie programovanie a slot pre SD kartu 1.0 použiteľnú pre zálohovanie, logovanie a receptúry. Za vrchnou krytkou sa skrývajú LED indikátory, DIP prepínače, a tlačidlá RST a CLR, slúžiace na mazanie, zálohovanie a kopírovanie z a do SD karty a ďalšie nastavenie.

Procesory sú rozdelené do 4 úrovní s označením od najnižšieho 500, 510, 520, a 530. Rozdiel je v rozsahu údajovej a programovej pamäti, počte pripojiteľných vstupov a výstupov a možnosti rozšírenia o doplňujúce dosky.

Základné dosky sú vo variantoch so 4, 6, 8 a 12 slotmi pre rozširujúce moduly. Rozširujúce dosky majú buď 6, alebo 8 slotov. Posledný kľúčový diel pre uvedenie systému do života je napájací zdroj. Ten sa zasúva do prvého slotu vedľa procesoru. Počet slotov na doske nezahŕňa práve tieto dva pre napájací zdroj a procesor (prípadne jeden u rozširujúcej dosky), ale len sloty pre rozširujúce karty.Delta ponúka množstvo kariet pre digitálne aj analógové vstupy a výstupy, nevynímajúc karty pre termistory a termočlánky s integrovaným PID riadením. Samozrejmosťou u digitálnych výstupov sú prevedenia s relé, aj s NPN a PNP tranzistormi. Analógové vstupy a výstupy ponúkajú rozlíšenie 16 bitov. Pre rýchle procesy slúžia špeciálne karty rýchlych vstupov a výstupov, pre riadenie serv špeciálne motion karty.Komunikačné moduly sa pripájajú na hlavnú základnú dosku s procesorom. V ponuke sú štandardne Modbus RTU/ASCII Master/Slave, ktorý podporuje aj BACNet Slave. Samozrejmosťou je Ethernet Master/Slave s podporou protokolu Modbus TCP, DeviceNet Master/Slave, CANopen Master/Slave, a v neposlednej rade PROFIBUS-DP Master modul a PROFIBUS-DP Slave modul.


Programovanie a SW


Pre programovanie nového systému sa používa balík aplikačného softvéru od Delty, ktorý používali aj predošlé PLC. Jedná sa však už o novšie verzie, ktoré boli vopred pripravené pre tento systém. Novinkou je HWCONFIG v ISPSofte 2.04, ktorý slúži pre vytvorenie hardvérovej konfigurácie. Ponúka možnosť vyexportovať zoznam použitých dielov konfigurácie a uľahčiť si tak prácu pri výbere príslušenstva. V on-line móde je priamo vidieť aktívne moduly, ich stav, je možné ich presúvať, kopírovať a meniť konfiguráciu. Pre procesor a každý modul sa dajú nastaviť rôzne vlastnosti, napríklad aj priradzovať adresovanie premenných pre jednotlivé moduly. Najnovšia verzia softvéru ISPSoft 2.04 pre AH500-ku ponúka okrem

štandardnýchprogramovacích jazykov v Delte (LD, FBD, SFC a IL) aj možnosť programovania v štruktúrovanom texte ST, podľa normy IEC 61131-3.Pre tento systém bol vyvinutý nový simulátor s vylepšenými možnosťami priameho ovládanie nakonfigurovaných vstupov a výstupov.

Text: Ing. Stanislav KönigProfCom

Autorizovaný distributor firmy DELTA pro ČR a SR

Havlíčkova 822

280 02 Kolín 4

tel.: +420 311 240 058

fax.: +420 321 679 119

Info@delta-electronics.cz

www.delta-electronics.cz

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 9 =
Odoslanie formulára

VÝSTAVY

MSV_nitra_2018