Technika_2016

Air Liquide Welding řešení pro automatizaci ve svařování

Stále se zvyšující nároky na produktivitu a kvalitu vedou výrobce k používání zařízení pro mechanizaci, automatizaci i robotizaci svařovacích procesů. Jsou to propracované, sofistikované systémy zajišťující kromě vysoké produktivity výroby, také spolehlivost, přesnost a opakovatelnost prováděných procesů.

Mezi velmi oblíbené a dostupné mechanizační prostředky patří univerzální svařovací traktory. Jejich využití je zejména pro svařování metodou MIG/MAG a pro svařování pod tavidlem SAW.

Na trhu jsou  zavedeny dva osvědčené modely. Pro MIG/MAG aplikace WELDYCAR a pro SAW aplikace MEGATRAC 6.


Traktor WELDYCAR

Výkon zabudované magnetické upínky umožňuje traktoru WELDYCAR  svařovat ve všech polohách včetně polohy PE.Pohon na baterii zlepšuje ope-rativnost.Systémy oscilace hořáku umožňují splnit požadavky nejnáročnějších aplikací.

 

 

Svařovací traktor MEGATRAC 6 SAW.

Robustní traktor pro svařování SAW jedním drátem nebo dvoudrátem. Je určen pro náročná prostředí a vysokou intenzitu práce. Ovládání je jednoduché a uživatelsky příjemné, zařízení je velmi odolné. Dodává se včetně zdroje, kabelů a příslušenství k okamžitému použití. Řídící systém SUBARC 3 je velmi jednoduchý a umožňuje přesné nastavení svařovacích parametrů. Traktor je určený pro svařování jedním drátem průměru 1,6 až 5,0 mm. Svařování dvoudrátem 2 x 1,2 - 2,4 mm.

Traktor má rovněž tavidlové hospodářství pro transport a recirkulaci tavidla. Navádění svařovací hlavy je možné provádět pomocí mechanických nebo elektrických suportů. K přesnému vedení drátu vůči svarovým plochám se používá laserová stopa.

Pro svařování velkých svařenců s podstatně vyšším stupněm automatizace, se používají různé typy standardních sloupů a výložníků různých velikostí. Pojezdové verze (s přesně opracovanou kolejovou dráhou) doplněné o vhodné typy polohovadel, rozšiřují možnosti využití pracoviště. Tyto automaty je možné osadit technologiemi SAW, MIG/MAG, TIG, PLAZMA. Automaty je možné osadit i více hlavami se shodnou nebo doplňující technologií procesu. Vzhledem k rostoucím nárokům na zajištění kvality svařovacího procesu převládají digitální řídící systémy a to jak s klasickým ovládáním, tak i ovládáním přes dotykovou obrazovku. Motorické křížové suporty v kombinaci se senzorickými systémy zajišťují přesné vedení svařovací hlavy. Pro snazší ovládání svařovacího procesu z místa operátora se používá videosystém.

Pro sériové automatizované svařování podélných svárů plechů a nádob se nabízí použití speciálních svařovacích stolic, tzv. „Seamerů". Stabilní tuhá konstrukce, pneumatický upínací systém s dvěma řadami nerezových upínacích čelistí, které zajišťují excelentní upevnění svařence. Konstrukce horního nosníku umožňuje hladký a plynulý pojezd vozíku se svařovacím vybavením MIG, PLAZMA, TIG nebo SAW, poskytuje také velmi dobrý výhled na svařovanou oblast. Spodní nosník je vybaven podložkou pro formování kořene sváru. Do podložky je zpravidla přiváděn kořenový plyn pro ochranu spodní části tavné lázně. Kořenová podložka je chlazená vodou.  Nejmenší průměr pro svařování zvenčí je 280 mm, zevnitř pak 1250 mm. Tloušťky svařovaného materiálu jsou dle použitého vybavení od 0,8 do 12 mm.


ALW nabízí desítky různých aplikací pro všechny metody svařování i automatová zákaznická řešení konstruovaná na míru, dle zadání zákazníka.

Zavedením robotů do průmyslové praxe na konci minulého století, a rozvoj této technologie na počátku 21.století přináší uživatelům mnoho úspor na nákladech ve výrobě. Pro praxi ve svařování se začaly robotické systémy používat  všude tam, kde se vyrábí velké série výrobků. Dosahuje se vysoce  efektivní výroby. Současný stav vývoje pohonů a řídících systémů zjednodušuje ovládání, spolehlivost a umožňuje nasazení nejmodernějších svařovacích procesů. Ke zvýšení produktivity přípravných časů se stále více využívá programování OFF LINE včetně simulace svařovacího cyklu.

 

Pro svařování metodou MIG/MAG se stále více prosazují svařovací zdroje nové generace, Digitálně řízené zdroje umožňují nasazení nových svařovacích procesů, umožňujících svařování nových materiálů a netradičních konstrukčních řešení. Zdroje CITOPULS II a CITOWAVE II jsou digitálně řízené invertory, s  nově vyvinutými režimy přenosu oblouku.

Mezi tyto režimy patří režim  SSATM - Speed Short ArcTM („rychlý krátký oblouk") - v tomto režimu dochází ke kapkovému přenosu zkratovým obloukem. Použitím režimu Speed Short ArcTM ke svařování středně tlustých plechů (2-6 mm) se výrazně zvýší rychlost svařování a zároveň sníží vnesené teplo v porovnání se standardním zkratovým režimem.

SMTM Spray-ModalTM .

Tento způsob přenosu využívá modulovaný proud s frekvencí 30 až 50 Hz. Vyvolané vibrace tekutého kovu pomáhají uvolňovaní vodíkových bublin před fází tuhnutí. Tento způsob se používá zejména pro svařování hliníkových plechů silnějších než 2mm.  Jako hlavní výhody tohoto režimu lze uvést významnou redukci porezity, zvýšený průvar, zvýšenou svařovací rychlost a možnost svařovat ve všech polohách.

CDPTM Cold Double PulseTM

Hlavním účelem tohoto režimu je redukce vneseného tepla do svarové lázně. Při tomto způsobu přenosu kovu jsou využívány dvě hladiny napětí/proud, kdy ve fázi zvané "HOT" je zajišťován průvar a ve druhé tzv. „COLD" fázi snížené parametry umožňují minimalizaci vneseného tepla. Střídání fází HOT a COLD umožňuje svařování velmi tenkých plechů s daleko lepším ovládáním svarové lázně než při klasickém pulzním svařování. Výsledný svar má TIG vzhled. CDPTM je zejména vhodný pro svařování hliníku, kdy je materiál slabší než 2mm.

SSPTM - Soft Silence PulseTM

V módu SSPTM zdroj produkuje měkký pulzní oblouk,  který umožňuje svařování silnějším drátem, ale jemněji než v klasickém pulzním režimu. Vynikající stabilita oblouku vede ke snížení rozstřiku a tím k lepšímu vzhledu svaru. SSPTM je vhodný zejména pro  svařování nerezových ocelí.

HPS - High Penetration Speed

Proces se sprchovým obloukem s velmi nízkým vneseným teplem. Umožňuje tak dosažení koncentrovaného oblouku s hlubokým průvarem a vysokým výkonem odtavení. Používá se pro svařování ocelových plechů větších tloušťek. Velmi vhodný režim pro svařování svárů s delším výletem drátu. Redukuje riziko vzniku vad ve svárech typu zápaly  do základního materiálu. Do tloušťky 10-12 mm není nutné provádět přípravu svarových ploch úkosováním. Tyto svařovací zdroje umožňují sledovatelnost svařovacích parametrů, monitorování s uložením na USB nebo přes síť Ethernet. Nadefinované synergické křivky lze přizpůsobit požadavkům zákazníka, nebo  vytvořit až 50 vlastních synergických linií.

 

Pro vysoce kvalitní svařování tenkých plechů se používá proces TIG (WIG). Hlavní výhodou metody TIG je mimořádná kvalita svarů, avšak jeho hlavní nevýhodou je nízká rychlost svařování a malý průvar. Řešení nabízí metoda TOPTIG.Svařovací zařízení TOPTIG bylo vyvinuto s cílem sloučit kvalitu svařování metodou TIG s výkonností a efektivitou svařování metodou MIG. TOPTIG je mimořádně vhodný pro robotizované a automatizované svařování.Klíčovým prvkem automatizovaného svařovacího procesu TOPTIG je patentované konstrukční řešení svařovacího hořáku. Přívod drátu je realizován hořákem přímo do oblouku, kde dochází k přímému odkapávání přídavného materiálu.Díky tomuto řešení není proces svařování závislý na orientaci hořáku vůči směru svařování.

Robotizovaný svařovací proces TOPTIG nabízí tyto výhody:

 

  • Vysoká pracovní rychlost svařování
  • Velmi vysoká kvalita a sváry bez rozstřiku
  • Optimální provozní nákladyMetoda svařování TOPTIG, díky svým jedinečným vlastnostem, našla své pevné místo především u subdodavatelů automobilového průmyslu a při výrobě pohledových svarů korozivzdorných ocelí pro potravinářský a farmaceutický průmysl.

 

 

Text: Ing. Michal Schlixbier, EWE


AIR LIQUIDE WELDING CZ s.r.o.

Podnikatelská 565 - Areál SVUM

190 11 Praha 9 - Běchovice

tel.: + 420 274 023 163

welding.cz@airliquide.com

www.airliquide.com


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 1 =
Odoslanie formulára

VÝSTAVY

MSV_nitra_2018