Minimalizácia chýb vo výrobe so systémom Pick To Light

PICK TO LIGHT patrí do systému tzv. Poka-yoke riešení  (z japonského Poka = neúmyselná chyba a Yoke = zmenšenie), t.j. riešení zaoberajúcimi sa minimalizáciou neúmyselných chýb resp. chýb z nepozornosti.  To znamená, že montáž, výroba  alebo skladovanie je prispôsobené tak, aby nebolo možné vykonať jednu operáciu viacerými spôsobmi.

 

 

Riešenie PICK TO LIGHT eliminuje nutnosť používania papierových výdajok, montážnych listov resp. vyskladňovacích predpisov. Na správny pracovný postup pracovníka dohliada sofistikovaný systém, ktorý ho naviguje pri montáži (resp. v sklade) prostredníctvom postupne sa rozsvecujúcich optických signalizačných prvkov umiestnených nad každou skladovou bunkou (pozíciou). Pri odoberaní súčiastky preruší ruka pracovníka svetelný lúč, čím príslušná signalizácia zhasne a rozsvieti sa signalizácia na ďalšej skladovej bunke. Sys-tém upozorňuje pracovníka na prípadné chyby zvukovou alebo svetelnou signalizáciou. Z pohľadu kvality predstavuje zavedenie PICK TO LIGHT filozofiu „nulovej chyby". Má široké využitie v rôznych priemyselných odvetviach (automobilový a elektrotechnický priemysel, logistika a skladovanie...).

Technická špecifikácia systému

Na jednotlivých skladových pozíciách sú inštalované LED indikátory so snímačmi alebo svetelné závesy so signalizáciou. Ich vstupy a výstupy sú pripojené na vstupné/ výstupné kanály systému BL67, ktorý je pripojený k riadiacemu systému zákazníka. Signalizačný maják (príp. aj s húkačkou) slúži k informovaniu o nesprávnom kroku. Požadovanú úlohu je možné načítať  kamerou resp. čítačkou čiarových kódov alebo prostredníctvom identifikačného systému RFID.

Príklad z praxe

Pick To Light systém od firmy Turck využíva vo svojej prevádzke v Zwickau aj nemecký výrobca kokpitov do osobných automobilov - SAS Automotive Systems. Predtým ako bol nainštalovaný Pick to Light systém, operátori si prečítali príslušnú konfiguráciu kokpitu na objednávkovom liste a na jeho základe vyberali jednotlivé komponenty. V tomto prípade sa však nedalo zabrániť chybám, a to najmä pri typoch so zriedkavými súčiastkami. Inštalácia Pick to Light systému výrazne znížila počet chýb, keďže konfigurácia konkrétneho kokpitu je transformovaná do svetelných indikátorov, pomocou ktorých operátor vyberá jednotlivé komponenty. Výsledkom implementácie Pick To Light systému je nielen k odstránenie chýb a väčšia štandardizácia výrobného procesu, ale aj jeho zrýchlenie, zvýšenie efektívnosti, redukcia počtu opráv a minimalizácia nárokov na kvalifikáciu pracovnej sily.

 

Text: Marpex

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 4 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky