Stále víc vozidel s pozměněnými nebo padělanými doklady

V České republice se neustále dále zvyšuje podíl registrovaných vozidel s pozměněnými nebo padělanými doklady. Na padělané nebo pozměněné doklady, které nejsou odhaleny v procesu registrace vozidel při jejich zápisu do Centrálního registru vozidel, jsou legalizovány odcizená vozidla nebo v posledních letech i vozidla s pozměněným datumem první registrace (za účelem snížení jeho věku a tedy navýšení prodejní ceny).

Jedná se v drtivé většině případů o vozidla dovezená ze zahraničí. Všechny výše uvedené nedostatky lze velice efektivně eliminovat zavedením oficiálního, mezinárodního projektu EUCARIS (European Car and Driving Licence Information System) jako nedílnou kontrolní součást evidenčních úkonů Centrálního registru vozidel při přihlašování vozidel dovezených ze zahraničí. Projekt EUCARISje již mnoho let fungujícím projektem v Evropské unii, který je opřen na mezinárodní legislativu (např. tzv. Prümská dohoda) a povinný od 1.9.2011 pro všechny členské země EU.


Posláním projektu EUCARIS  je na státní úrovni garantovat korektnost evidenčních úkonů a zabránit tak podvodům při přihlašování odcizeného nebo jinak závadového vozidla, odhalit padělané/pozměněné doklady, vrátit odcizené vozidlo původnímu majiteli apod. EUCARIS je ve své podstatě mnohem účinnější než klasické policejní pátrací systémy, protože pracuje s primárními, kompletními daty z registrů vozidel v reálném čase. Implementaci EUCARIS v evropských zemích garantují ministerstva, která jsou zodpovědná za Centrální registr vozidel, a sním spojené legislativní úkony. Projekt EUCARIS je připravován na státní úrovni všech členských zemích EU rovněž řešit tzv. podvody s přetáčenými kilometry cestou propojování centrálních registrů s datovými fondy stanic technických kontrol (bude zajištěno na úrovni ministerstev členských zemí). EUCARIS pak zprostředkuje výměnu informací mezi zeměmi EU při registračních úkonech o stavu počítače ujetých kilometrů.
Projekt EUCARIS je pro všechny majitele vozidel při ověřování korektnosti evidenčního úkonu (tj. „původu vozidla") bezplatný. Roční licenční poplatek hrazený příslušným ministerstvem je pouhých 12 000 Euro.
Originalitu a platnost dokladů lze rovněž paralelně, jako doplňující faktor ke zvýšení efektivnosti Eucarisu pro práci s tuzemskými vozidly, kontrolovat vyškolenými, úkolovanými úředníky registračních úřadů pomocí jednoduchých, manuálních nebo zcela automatizovaných technologií (speciální skenery rozpoznávající existenci ochranných prvků, schválené tiskové fonty apod.).

 


Doc. Ing. Roman Rak, PhD.,

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 7 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky