SolidWorks World 2012 stretnutie dizajnérskych veličín

SolidWorks je svetovou veličinou medzi dizajnérskymi programami. Konštruktérom ponúka vďaka svojim možnostiam všetko potrebné od najjednoduchších úvodných náčrtov, cez sofistikované návrhy strojov, zariadení či budov vrátane simulácií v rôznych podmienkach, až po komplexný manažment dát.

 


Aká budúcnosť čaká počítačové konštruktérstvo? Čo prinesie pre užívateľov nová verzia SolidWorks 2013? Na tieto a mnohé ďalšie otázky prinieslo odpovede tohtoročnénajväčšie a určite najinšpiratívnejšie svetové podujatie 3D CAD v kalifornskom San Diegu, ktorého sa zúčastnilo viac ako päťtisíc užívateľov, zákazníkov, partnerov, dílerov, zamestnancov  Dassault Systèmes SolidWorks a asi stovka žurnalistov z celého sveta.

 


Súčasťou konferencie bol veľtrh partnerských firiem, veľké množstvo prenášok, workshopov, tréningových seminárov, na ktorých počas celej doby trvania konferencie prebiehali školenia užívateľov počítačového konštruktérskeho programu SolidWorks.  Konferencia bola jedinečnou platformou na výmenu skúseností medzi jednotlivými účastníkmi z rôznych kútov sveta vďaka bohatému sprievodnému programu a diskusii o vylepšeniach a možnostiach súčasných verzií softvéru, ktorý má už v súčasnosti viac ako 1,7 milióna užívateľov. Podľa slov Bertnarda Sicota,  výkonného riaditeľa Solid Works, ktorý konferenciu nielen viedol, ale každý deň moderoval dvojhodinovú rannú general sesssion, sa s príchodom novej vylepšenej verzie SolidWorks 2013 predpokladá, že počet užívateľov presiahne magickú hranicu  dvoch miliónov.

 


„So softvérom Solidworks dnes možno skonštruovať prototyp takmer akokoľvek komplikovaného stroja, vsadiť ho do simulovaného reálneho prostredia a prakticky okamžite prezentovať zákazníkom na opačnom konci sveta, bez časových a materiálnych strát výroby prototypu. SolidWorks však nie je len nástrojom, ktorý uľahčuje prácu konštruktérom, ale je nápomocný aj v rôznych iných životných situáciách," uviedol Bertrand Sicot. Konkrétne príklady nasledovali v podobe predstavovaných hostí, ktorí sa postupne vystriedali na pódiu. Počnúc  konštruktérom, ktorý prišiel na konferenciu po operácii srdcovej  chlopne, ktorú navrhovali programom SolidWorks, cez  populárneho propagátora technických zamestnaní a moderátora relácie Dirty jobs - Špinavá práca  až po otca iPodu Tonyho Fadella či Dr. Maiu Hoeberechts, ktorá pracuje na projekte Neptun Kanada - prvom podvodnom observatóriu na svete. Rovnako podnetné a inšpirujúce boli príspevky Bena Kaufmana, ktorý predstavil najzaujímavejšie produkty vyvinuté vďaka systému  crowdsourcing, čo je čerpanie podnetov, nápadov a schopností v rámci širšej komunity užívateľov SolidWorks. Dvojčatá Mike a Geoff Howeovci sa rozhovorili o ich projektoch -  hydraulickej ruke určenej pre hasičov a  unikátnom ľahkom pásovom tanku Ripsaw.  Všetkých, ktorí dostali priestor na pódiu spájal aktívny vzťah ku tvorivému posúvaniu hranic a možností ľudského technického ducha, samozrejme za pomoci softvéru SolidWorks. S tým logický súvisia aj vylepšenia, ktoré vývojársky tím SolidWorks pripravil pre užívateľov  vo verzii SolidWorks 2013.  Okrem  posilnenia stability systému a  zvýšenia výkonu najväčšou novinkou je  spätná kompatibilita s predchádzajúcou verziou, variabilita vo využívaní vzorov z iných dokumentov či vylepšenia pri využívaní kamier.

 

 SolidWorks Sustainability umožňuje ekologické navrhovanie
Dnes už nestačí výrobok navrhnúť a skonštruovať. Dôležité je kde a z akých surovín sa bude vyrábať, odkiaľ suroviny pochádzajú alebo kde sa ťažia, akým spôsobom sa prepravia  do miesta výroby, aké energetické zdroje sa využívajú na výrobu a pod. Takýto komplexný pohľad zvyšuje dôveru konštruktérov, že v ich riešení nebudú žiadne skryté negatívne dopady na životné prostredie, o ktorých by nevedeli. Kvalifikovanú odpoveď na otázku do akej miery  dokáže konštruktér ovplyvniť návrhom životné prostredie mi dal Asheen Phansey, produktový manažér pre oblasť trvalej udržateľnosti spoločnosti softvér SolidWorks Sustainability. „ Dnešný softvér  má potenciál, aby zásadne zmenil spôsob, akým konštruktéri navrhujú výrobky. Aplikácia SolidWorks Sustainability im pomáha minimalizovať nepriaznivý ekologický dopad už vo fáze navrhovania a umožňuje spoľahlivé začlenenie problematiky životného cyklu do navrhovaného procesu. Softvér  je plne integrovaný do CAD systému SolidWorks. Zahrňuje výkonné nástroje na hodnotenie životného cyklu so stanovením dopadu výrobkov na životné prostredie počas doby, v ktorej bude výrobok v prevádzke vrátane výberu materiálu, spôsobu výroby, lokalizovania používania výrobkov až po spracovanie výrobku po ukončení jeho životnosti," uviedol Phansey a dodal: „DS SolidWorks pri vývoji aplikácie spolupracovala s renomovanými odborníkmi v oblasti posudzovania aspektov životného cyklu z organizácie PE international, vďaka ktorým sú do softvéru  začlenené procesné modely a konštruktéri majú možnosť využívať pri vývoji výrobkov kvalitné databázy a vedecké dáta. Nástroj na výber materiálu softvéru SolidWorks Sustainability poskytuje okamžitú spätnú väzbu, čím návrhárom umožňuje výber ekologicky najšetrnejšieho materiálu, ktorý sa môže pre konkrétny daný výrobok použiť. Vytváranie správ jediným kliknutím uľahčuje komunikáciu zistených záverov. V súčasnosti rastie dopyt zo strany zákazníkov po ekologických výrobkoch a práve konštruktéri majú v rukách silný nástroj, ktorým ovplyvňujú vytváranie výrobkov, ktoré používame každý deň. To je hlavný dôvod prečo sme urobili z vytvárania trvalo udržateľného návrhu jednoduchú prístupnú a zábavnú záležitosť. Pracujeme na tom, aby postupne všetky návrhy a následne výrobky vychádzali zo zásad trvalo udržateľného rozvoja. Našich zákazníkov sa snažíme nadchnúť pre túto myšlienku."

 

 


Text: Dana Tretiníková
Foto: SolidWorks

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 2 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky