Technika 9-10/2012

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 

Spoločnosť Salvagnini prináša nové obzory vo využití lasera

Technika 9-10/2012

Na nedávnych výstavách spoločnosť Salvagnini predstavila významnú novinku v oblasti rezania laserom. Niekoľkoročný vývoj a získané bohaté skúseností a vedomosti v oblasti využitia vlákien v laserovej technológii umožnili navrhnúť novú radu laserov pod označením L3 a L5, ktoré poskytujú najvyššiu úroveň rýchlosti, presnosti, spoľahlivosti a výkonu. Systém prenosu lasera cez optické sklenné vlákna jej pomôže uspokojiť zvyšujúci sa počet užívateľov rezania laserom, ktoré vyžaduje vysokú kvalitu rezania tenkých plechov z nerezovej ocele alebo iných materiálov, či chránených plastovou fóliou.

Viac informácií

Provozní náklady starých VN transformátorů a návratnost investic při výměně za moderní typ

Technika 9-10/2012

Článek je určený všem v ČR, kteří vlastní a provozují vysokonapěťové transformátory a mají měření na straně NN (běžně do výkonu 630 kVA). Víte, že všichni distributoři elektřiny Vám automaticky připočítají maximální přípustnou ztrátu transformátoru ve výši 4 % z naměřeného odběru? Že na každé faktuře je spotřeba elektřiny automaticky povýšena o 4 %, aniž si toho všimnete? Skutečná ztráta u nových transformátorů SGB se přitom pohybuje mezi 1 - 1,5 % dle typu transformátoru. Pokud odběratel věrohodným způsobem prokáže nižší skutečnou hodnotu ztrát, je distributor povinen při vyúčtování spotřeby elektřiny uplatnit nižší ztráty. A tím ušetříte i 3 % za elektřinu.

Viac informácií

Návrh optimalizácie nástrojových dráh s využitím genetických algoritmov

Technika 9-10/2012

Oblas‌ť vyu‍žitia genetick‎ých algoritmov pri riešení optimalizačných problémov v strojárstve je skutočne takmer neobmedzená. Úspešnosť riešenia optimalizačného problému závisí od správnosti navrhnutého postupu riešenia konkrétnej optimalizačnej úlohy, ktorý zahrňuje určenie optimalizačného kritéria a obmedzujúcich podmienok, vzťahujúcich sa na daný prípad a znalosti problematiky genetických algoritmov, ktoré síce navonok vyzerajú ako univerzálne riešenie, ale pre každý prípad si vyžadujú individuálny prístup.

Viac informácií

Hýbejte se věci kolem, aneb ovládáme servopohony

Technika 9-10/2012

Je zadán povel pro zavření garážových vrat či posun vjezdové brány; senzory zachytily první kapky začínajícího deště a je třeba zavřít střešní okna; ochladilo se a teplotní čidlo detekuje teplotu, která se dostala pod stanovenou mez pro zavření bazénového zastřešení. Vstupní čidla detekují úroveň hlídané veličiny, v programovatelném automatu (PLC) proběhne výpočet dle předdefinovaného algoritmu, ale stále nám tu chybí ten výkonný prvek, který fyzicky zavře vrata, bránu, okna příp. střechu bazénu.

Viac informácií

Předejděte zbytečnému „vypadávání“ chráničů

Technika 9-10/2012

Také se vám stává, že pokud je v rozvaděči jeden proudový chránič pro více obvodů, tak často vypíná zbytečně?

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky