Inteligentné siete

Projekt Smart Grid Gotland je jedným z viacerých projektov inteligentnej siete v rámci celého sveta, do ktorého sa spoločnosť ABB zapája. S cieľom Európskej únie (EÚ) znížiť do roku 2020 uhlíkové emisie o 20 % plánuje Švédsko zvýšiť svoj podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny, prevažne podiel veternej energie. V tomto zámere zohrá hlavnú úlohu ostrov Gotland, čo znamená, že ostrov si vyžiada flexibilnejší systém a inteligentnú elektrickú sieť, aby sa zdroje výroby elektriny mohli vzájomne efektívne dopĺňať.

Obr.   Projekt Smart Grid na ostrove Gotland bude schopný integrovať do siete veľké objemy veternej energie a energie z ďalších obnoviteľných zdrojov pri súčasnom dodržaní spoľahlivosti elektrickej siete


Projekt Smart Grid bude od septembra predbežne po dobu troch rokov fungovať ako joint venture medzi spoločnosťami ABB, Vattenfall, Gotlands Energi AB (GEAB), Telvent, Kráľovským technologickým inštitútom (KTH) vo Švédsku a švédskym prevádzkovateľom prenosovej sústavy s finančnou podporou Švédskej energetickej agentúry a EÚ. Gotland bude slúžiť ako medzinárodný model pre inteligentné elektrické siete. Takéto siete však budú vyžadovať nové trhové modely ako aj inteligentnejšie riešenia pre výrobu a distribúciu elekrickej energie, ktoré by podporili širšie spektrum výrobcov obnoviteľnej energie.

"Tento projekt ukáže, ako sa dá modernizovať distribučný systém tak, aby zvládol integrovať veľké objemy výroby elektriny z veternej energie. Pre spotrebiteľov elektrickej energie prinesie projekt na Gotlande lepšiu kvalitu a príležitosť znížiť svoje účty za elektrinu", uvádza projektový manažér firmy Vattenfall Håkan Gustafsson.


S vybudovaním tzv. smart grid sa začne v oblasti východne od hlavného mesta ostrova Visby, v blízkosti ktorej sa nachádza veterná farma. Zámerom je zapojiť do projektu okolo 30 priemyselných podnikov a 2 000 domácností. Tímto menším aj väčším spotrebiteľom budú zasielané upozornenia o aktuálnych tarifách elektriny, podľa čoho si budú môcť prispôsobiť svoju spotrebu elektriny. Spotrebitelia by mali do projektu vstúpiť v roku 2013.

"Do roku 2014 máme tiež v pláne skonštruovať dva ekologické transformátory, batériu na uskladnenie energie, ktorá dokáže zabezpečiť 3,6 MW elektriny po dobu 5 minút, ako aj náležité zabezpečovacie a ovládacie vybavenie," hovorí projektový manažér ABB pre projekt Smart Grid Gotland Hans Gleimar. "Projekt zahŕňa tiež počítačové laboratórium, tzv. Smart Grid Lab, výstavba ktorého bude ukončená v lete 2013. To bude slúžiť ako zberné miesto veľkého množstva dát zo siete za účelom ich analýzy a uskladnenia."

Systémy budúcnosti
Súčasná švédska elektrická sieť bola v 2. polovici minulého storočia navrhnutá a skonštruovaná tak, aby vedela preniesť elektrinu z veľkého počtu vodných a nukleárnych elektrární k zákazníkom po celej krajine. V budúcnosti sa počíta s tým, že veľké množstvo elektriny bude vyrobenej v menších prevádzkach veterných a solárnych elektrární, ktoré budú lokálne napojené na distribučné siete vo väčšej blízkosti samotných spotrebiteľov. Súčasná sieť nie je prispôsobená novému modelu výroby elektriny. Smart Grid Gotland bude príkladom, ako je možné adaptovať už existujúcu elektrickú sieť moderným podmienkam.
Gotland je najväčším ostrovom v Baltskom mori s celkovou rozlohou 3 140 km2, kde žije približne 58 000 obyvateľov, avšak ročne ho navštívi ďalších 300 000 turistov. Nachádza sa 90 km od kontinentálneho Švédska a je jednou z najobľúbenejších turistických destinácií v Európe.

 

Text: ABB

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 8 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky