Technika 7-8/2015

Špecifiká využitia solí železa a hliníka pri čistení odpadových vôd v stokových sieťach a v procesoch tvorby bioplynu

Technika 7-8/2015

V nasledovnom príspevku sú uvedené vybrané prevádzkové špecifiká a dôležité technologické parametre, tak ako vyplynuli zo systematického cca desaťročného vyhodnocovania dole uvedených procesov.

Viac informácií

Využití čistého kyslíku v aktivaci čistírny odpadních vod společnosti KRPA PAPER

Technika 7-8/2015

Papírna KRPA PAPER, a. s. byla vybavena pouze chemicko-mechanickým čištěním odpadní vody v lince dvojice dosazovacích nádrží typu DORR, kde byly separovány nerozpustné látky. Ve vodě rozpuštěné polutanty byly odstraněny pouze z malé části a dodržení limitu vypouštění tak bylo značně problematické. Papírna byla nucena tuto situaci urychleně vyřešit vypsáním výběrového řízení na výstavbu biologického stupně čistění vody.

Viac informácií

Minimalizace spotřeby technologické vody

Technika 7-8/2015

Technologické vody jsou v mnoha provozech nezbytným médiem pro zajištění výroby. Řada výrobních procesů vyžaduje značnou potřebu vody. Technologická voda je v mnoha případech ve výrobním procesu významně znečištěna a je jako odpadní voda vypouštěna do kanalizace, případně, při nesplnění limitů stanovených kanalizačním řádem, je likvidována jako kapalný odpad.

Viac informácií

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky