Využití skelných laminátů ve stavebnictví

Sklolaminát patří do velmi široké rodiny vláknových kompozitů. Za své masové rozšíření vděčí především příznivému poměru mezi cenou a užitnými vlastnostmi. Většina příbuzných kompozitních materiálů sice dokáže nabídnout některé mimořádné vlastnosti, ale za několikanásobně vyšší cenu, což je překážkou jejich masového využívání.

Díky dlouhému vývoji se podařilo zlepšit vlastnosti výchozích surovin natolik, že je dnes běžný sklolaminát vyhovujícím materiálem pro naprostou většinu aplikací. Největší pokrok nastal v povrchové úpravě, která dnes dokáže ochránit laminát i před velice agresivním prostředím a prodloužila jeho životnost na dosud nedefinovanou dobu.

POLA NERATOVICE v časopise Technika

Obr. 1: UFO Dortmund

Svou oblibu si vysloužil díky svým specifickým vlastnostem, které dávají projektantům, konstruktérům, architektům, designérům i umělcům zcela nový rozměr volnosti při jejich práci.

POLA NERATOVICE v časopise Technika

Obr. 2: Entropa

Přehled specifických vlastností:

• nízká měrná hmotnost cca 1,65 kh/m3
• neomezená tvarovatelnost
• povrch může imitovat jiné materiály
• libovolné barevné provedení
• možnost nestejnoměrné tloušťky stěny výrobku v závislosti na stupni namáhání
• odolnosti vůči vlivům povětrnosti a UV -záření
• odolnost vůči agresivním látkám
• relativně snadná a rychlá výroba atypických dílů a prototypů
• téměř nulové náklady na údržbu

Díky výše uvedeným vlastnostem se dnes se sklolaminátovými produkty setkáváme téměř ve všech oblastech lidské činnosti, což platí i o stavebnictví. Nejmasovější uplatnění pochopitelně nacházejí při stavbách průmyslových objektů, kde jsou vystaveny velmi agresivnímu prostředí, ale postupně se stále více využívají i v civilním sektoru. Níže uvedený seznam uvádí některé aplikace, pro které je dnes ve stavebnictví tento materiál využíván:

Střechy z tenkých profilovaných desek a rolí, světlíky, speciální střechy průmyslových objektů - čistírenských nádrží v ČOV, skládek a skladů, vikýře a arkýře, sklepní světlíky pro podúrovňová okna, poklopy šachet a kanálů, šachty, žumpy, septiky, podzemní nádrže, umyvadla, kryty telekomunikačních antén, dekorační, protihlukové tepelně izolační stěny, protipovodňové zábrany, rozvodné skříně, technologické domky, telefonní budky, čekárny, převlékací kabiny, svislé i vodorovné nádrže, sila, násypky, průmyslové biofiltry a pračky vzduchu, větrací komíny, chladící věže, difuzory obřích ventilátorů, zábradlí, žebříky, schodiště, lávky, rošty potrubí od kanalizačního až po průmyslové (chemické rozvody odsíření), vč. nehořlavého (rozvody požární vody), atypická sférická bednění např. mostů, stěn apod., izolace betonových jímek a bazénů, formy na výrobky z umělého kamene.

Pro příbuznou oblast občanské vybavenosti to jsou

Lavičky, sedačky, stolky, venkovní koupelnový nábytek, květníky pro rostliny (do hotelů, administrativních, kulturních a sportovních budov), nádoby na posypový materiál, reklamní sloupy, plakátovací plochy, informační tabule a poutače, kontejnery na tříděný odpad, vybavení dětských koutků, hřišť a koupališť (prolézačky, skluzavky, tobogany, figuríny zvířat pohádkových postav, vláčky, letadla, autobusy apod.)

Jak vidíte rozsah využití sklolaminátů ve stavebnictví a příbuzných oborech je již dnes opravdu široký a stále se rozšiřuje. Za upozornění stojí níže uvedené aplikace, které i když nejsou zcela nové, tak se u nás ve větší míře používají teprve během posledních let:

Střechy čistírenských nádrží

První laminátové střechy na čistírnách odpadních vod se začaly v západní Evropě zkušebně montovat již v šedesátých letech, ale teprve v letech osmdesátých prakticky nahradily všechny ostatní způsoby zastřešování. U nás se ve větším rozsahu staví teprve během posledních patnácti let. Největší význam má zakrytí nádrží, ze kterých díky čeření vzduchem a míchadly uniká velké množství nebezpečných aerosolů, které mohou vážně poškodit zdraví nejen obsluhy, ale i obyvatel v okolí čistírny, protože jsou při silném větru zanášeny až několik kilometrů daleko. Z důvodu odstranění nepříjemného zápachu jsou zastřešovány i ostatní nádrže a přívodní kanály. Jak je vidě z fotografií, mají tyto střechy nejen praktický ale i estetický význam. Zakryté čistírny odpadních vod lze navíc budovat v bezprostřední blízkosti obytné zástavby, aniž by jakkoli obtěžovaly své okolí, což šetří náklady na budování dlouhých přívodních kanálů.

POLA NERATOVICE v časopise Technika

Obr. 3: ČOV Holešov

POLA NERATOVICE v časopise Technika

Obr. 4: ČOV Plzeň

POLA NERATOVICE v časopise Technika

Obr. 5: ČOV Slovenská Lupča

Sklolaminátové poklopy

Tato drobnost získala překvapivě velké množství zákazníků nejen pro svojí nízkou hmotnost, ale i proto, že je nevykupují sběrné suroviny. Zákazník má přitom na výběr hned několik druhů povrchové úpravy a celou řadu volitelného příslušenství (zámek, panty, těsnění atp.). Samozřejmostí je volitelná únosnost i barevné provedení.

Kryty telekomunikačních antén

Rozšířili se díky budování sítí mobilních operátorů. Jsou využívány především v památkových zónách a všude tam, kde antény nelze viditelně umístit a musí být různě maskovány jako komíny, arkýře, okrasné věžičky, či jiné tradiční, v místě obvyklé architektonické prvky. Sklolaminát je pro tento účel ideálním materiálem, protože je radiově transparentní a umožňuje imitovat povrch jiných materiálů, a to jak barvou, tak strukturou.

POLA NERATOVICE v časopise Technika

Obr. 6: ITC Zlín

Sférické bednění

Různá tvarová bednění nachází uplatnění při budování betonových mostních konstrukcí. Umožňují vybetonovat načisto konečný tvar jednotlivých mostních částí, aniž by bylo zapotřebí je dodatečně upravovat. Architekt přitom může používat oblé křivky plynule navazující jedna na druhou. Lze tak jednoduše dosáhnout hladkého libovolně tvarovaného povrchu konstrukce bez omezení, která byla dosud dána používáním tradičního způsobu bednění.

Ilustrační fotografie pocházejí z dokumentace realizovaných projektů z produkce neratovických firem POLA Neratovice s.r.o. a VEDEX s.r.o., které se zabývají zakázkovou výrobou, a proto měly možnost vyvinout a vyrobit mnoho netradičních aplikací.

Autor: Ing Václav Hudec, POLA Neratovice s.r.o.

www.pola.cz

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 3 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky