Úprava vody pre moderné budovy

Moderné inteligentné budovy ako aj rekonštruované budovy v historických centrách miest využívajú nové technológie, technologické zariadenia, konštrukčné a stavebné prvky so zameraním hlavne na: plnoautomatickú prevádzku bez zásahu obsluhy, efektivitu využívania energií a úsporné investičné riešenie. V oblasti technológie budov a výrobných prevádzok predstavujú investičné a následné prevádzkové náklady spojené so zabezpečením tepelnej pohody a komfortu (systémy kúrenia a chladenia, resp. klimatizácie), hlavnú časť nákladov. Efektívne využívanie týchto energií umožňujú vysokoúčinné a sofistikované kotlové sústavy, klimatizácie, tepelné čerpadlá a pod. Jednou z hlavných podmienok dlhodobej efektívnosti a bezpečnosti prevádzky týchto zariadení je kvalita používaných médií, zvlášť kvalita napájacích a cirkulačných vôd.

Napájacie a cirkulačné vody pre kotle teplovodného a horúcovodného kúrenia

Dodávaná voda z vlastných studní a verejných vodovodov sa musí pred napustením do systémov upraviť a zabezpečiť proti tvorbe a usadzovaniu mechanických nečistôt a vodného kameňa, ktoré znižujú účinnosť vykurovacích sústav (teplovýmenných plôch kotlov a výhrevných telies), znižujú životnosť kotlov a blokujú funkcie regulačných a termostatických ventilov a sústav.

Mechanický plnoprietokový filter „Dulcofilt" zabezpečuje ochranu všetkých vnútorných rozvodov pitnej vody, TÚV, doplňovacej vody a automatického ventila zmäkčovacieho filtra pred zanášaním mechanickými nečistotami. Pri vstupe vody do filtra sa separujú hrubé nečistoty v hydrocyklóne a takto predčistená voda sa zbavuje jemných častíc na polyesterovej filtračnej vložke chránenej nerezovou perforovanou časťou. Súčasťou vložky sú tesnenia z EPDM. Vložka je úplne regenerovateľná pri odkaľovaní filtra bez prerušenia dodávky vody.

Dulcofilt vo vyhotovení pre použitie do teplôt 90ºC je vhodný pre filtráciu mechanických nečistôt (hrdze) v cirkulačnom vykurovacom okruhu pre ochranu termostatických ventilov. Pripojovacie rozmery filtrov sú štandardne od DN 20 - DN 100 pre prietoky od 2,5 - 50 m3/h.

Zmäkčovací filter „ProMinent WZD"

PROMINENT v časopise TechnikaZmäkčuje doplnkovú vodu pre teplovodné, horúcovodné a parné okruhy. Obsahuje automatický riadiaci ventil s programovaním funkcie zmäkčovania, prania a regenerácie podľa množstva upravenej vody a podľa jej tvrdosti. Hlavnú funkčnú súčasť filtra tvorí silnokyslý katex v Na forme umiestnený v tlakovom module, ktorý viaže ióny vápnika a horčíka - tvoriace tvrdosť vody a uvoľňuje ióny sodíka. Takto úplne zmäkčená vody vo vykurovacom okruhu netvorí tvrdé inkrusty vodného kameňa.

Automatický riadiaci ventil obsahuje obtokový ventil, ktorým je možné upraviť obtok zmäkčovacieho filtra tak, aby výsledná tvrdosť vody bola bezpečná proti tvorbe vodného kameňa pre boilery prípravy TÚV, chladiace okruhy a klimatizácie. Štandardné výkony zmäkčovacích systémov sú od 0,3 - 50 m3/h.

Reverzná osmóza „ProMinent PRO"

Reverznou osmózou sa demineralizuje doplnková vodu pre horúcovodné a parné systémy. Je to výhodné riešenie napr. pre systémy s nízkou návratnosťou kondenzátu a pre doplnkové vody s vyššou vodivosťou. Zariadenie predstavuje plnoautomatický systém úpravy vody demineralizáciou s vysokou kvalitou výstupnej vody.

PROMINENT v časopise Technika

Dávkovacie čerpadla „ProMinent"

Vykurovacie systémy

Zmäkčenú vodu pre vykurovací systém je potrebné následne ošetriť dávkovaním:
- protikoróznych prípravkov na ochranu kovových častí kotla a výhrevných telies
- prípravkov na odstránenie rozpusteného kyslíka zapríčiňujúceho kyslíkovú koróziu zariadení.

Membránové solenoidové dávkovacie čerpadlá sú riadené od prietoku doplňovacej vody do systému.

Klimatizačné zariadenia

Cirkulačná voda v klimatizačných zariadeniach je vďaka svojej teplote a prítomnosti kyslíka živnou pôdou pre rast a rozmnožovanie mikrobiologie a biológie, ktoré vytvárajú nánosy a sliz na teplovýmených plochách a tryskách chladiacich zariadení a klimatizácií. Dávkovacími čerpadlami ProMinent sa ošetrujú cirkulačné vody:
- biocídom na zníženie počtu mikroorganizmov
- dispergátorom na zabránenie tvorby zhlukov zanášajúcich chladiaci okruh.

Dávkovacie čerpadlá sú riadené automaticky v závislosti na prietoku doplňovacej vody, resp. podľa času pri dávkovaní biocídov.

Príprava TÚV

V prípade, že sa pre úpravu TÚV nepoužíva čiastočne zmäkčená voda je vhodné použiť dávkovanie stabilizátorov tvrdosti a antikoróznych prípravkov schválených hlavným hygienikom SR. Výhodné je v tomto prípade využiť systém „Turbodos", ktorý je kombináciou prietokomera a dávkovacieho čerpadla s inštaláciou priamo na potrubie prívodnej vody pre boilery.

Dávkovacie čerpadlá ProMinent sú objemové čerpadlá s mikroprocesorovým riadením, regulovateľné na základe prietoku upravovanej vody analógovým alebo digitálnym signálom. V ručnom nastavení sa reguluje dĺžka zdvihu (tj. objem na 1 zdvih) a frekvencia dávkovania od 0 - 240 zdvihov/min. Pohonnou jednotkou je solenoid s krátkou dĺžkou zdvihu, schopný dosiahnuť protitlaky až 1,6 MPa a dávkované množstvo 0 - 32 l/hod. Pohon solenoidom zabezpečuje nízku opotrebovateľnosť a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť. Viacvrstvová membrána s teflónovou funkčnou plochou zabezpečuje dlhú životnosť a vysokú chemickú odolnosť jedinej mechanicky namáhanej časti dávkovacieho čerpadla.

PROMINENT v časopise Technika

Komplexným technologickým a technickým návrhom a realizáciou úpravy vody je možné zabezpečiť dlhodobý bezporuchový chod inštalovaných teplotechnických zariadení.

Autor: Ing. František Grejták, CSc.

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 8 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky