Technologické zariadenia v bioplynových staniciach

Pri existujúcom boome výstavby bioplynových staníc v Čechách a na Slovensku je potrebné klásť dôraz aj na ich dlhodobú ekonomickú udržateľnosť. Zvyčajne sú projekty investične spolufinancované verejnými zdrojmi a niekedy sa na prevádzkové náklady a ich optimalizáciu kladie malý dôraz. Po dlhšej prevádzke zariadenia však príde na lámanie chleba a v čase, keď investičné peniaze sú už dávno vyčerpané, časté poruchy jednotlivých technologických zariadení výrazne negatívne ovplyvnia celkový hospodársky výsledok bioplynovej stanice.

INECS v časopise Technika INECS v časopise Technika INECS v časopise Technika INECS v časopise Technika

Možnosť ako predísť takémuto stavu je inštalácia kvalitných komponentov a zariadení, ktoré zabezpečia dlhoročnú spoľahlivú prevádzku zariadenia celej bioplynovej stanice pri čo najnižších prevádzkových nákladoch. INECS ponúka produkty dánskych spoločností RUNI A/S a Landia A/S

Príprava materiálu na fermentáciu

INECS v časopise TechnikaZávitovkový lis RUNI umožní bioplynovej stanici spracovať rôzne tekuté a polotekuté produkty po dátume spotreby balené v akýchkoľvek spotrebiteľských baleniach - PET, tetrapak, plasty, kelímky, plechovky a podobne. Závitovka stlačí obal a tekutá či pastovitá náplň určená na spracovanie v bioplynovej stanici je vytlačená cez dierovanú matricu. Zlisované obaly môžu byť použité na recykláciu.

Čerpanie substrátu, miešanie a hygienizácia

Vstupné suroviny pre bioplynové stanice sú často rôznorodé a ťažko čerpateľné s vysokým obsahom sušiny - hnoj, trus, močovka, zbytky potravín, siláž, zvyšky z mäsopriemyslu, kaly.

Čerpadlá používané v bioplynových staniciach musia plniť náročné úlohy:

• prečerpávať veľké objemy ťažko čerpateľných médiína veľké vzdialenosti,
• recirkulovať fermentovaný materiál vo veľkých nádržiach a taktiež sekaťa drviť tuhé väčšie časti obsiahnuté v médiách napr. zbytky potravín, slama.

Rezacie čerpadlá dánskeho výrobcu Landia už desaťročia spoľahlivo slúžia svojím majiteľom v mnohých odvetviach priemyslu a taktiež v zariadeniach na výrobu bioplynu po celom svete. Pri spracúvaní živočíšnych zbytkov a odpadov z reštauračných a kuchynských zariadení je často potrebné splniť prísne hygienické obmedzenia ako napr. podľa smernice EU 1774/2002 je to pre kategóriu 3 takýchto produktov hygienizácia pri 70°C počas 60-tich minút a podrvenie materiálu na maximálne 12 mm. Toto všetko a taktiež registráciu teploty zabezpečuje hygienizačné zariadenie firmy Landia - Biochop, ktoré je možné zaradiť do bioplynových staníc a takzvýšiť ekonomicky významne zvýšiť ziskovosť prevádzky.

INECS v časopise Technika INECS v časopise Technika

Separácia substrátu po digescii - tuhá a kvapalná fáza

Po fermentácii a vyťažení bioplynu je potrebné sa postarať aj o zvyšok substrátu - digestát. Oddelenie tekutej a tuhej fázy je predpokladom pre jeho čo najekonomickejšie využitie. Závitovkové lisy Vincent Corporation z USA, ktoré dánska RUNI A/S v rámci svojej siete distribútorov v Európe ponúka a zabezpečuje servis, sú veľmi spoľahlivým a robustným riešením separácie a odvodnenia mnohých druhov materiálov v potravinárstve, nápojovom priemysle a samozrejme na zabezpečenie maximálneho mechanického vysušenia tuhých zvyškov z fermentačných procesov.

INECS v časopise Technika

INECS v časopise Technika

Ing. Peter Benko - INECS
Černockého 5
831 53 Bratislava
Slovenská republika

tel.:+421/903/427 367
peter.benko@inecs.sk
www.inecs.sk

 

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 1 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky