Odvodňování kalů pomocí mobilních dekantačních odstředivek

Kaly jsou směsi vody a nerozpuštěných pevných částic vznikající jako odpadní produkt přírodních či technologických procesů. Efektivní odvodňování kalů zajišťuje snížení obsahu vody a tím redukci objemu a další možnost řízení jejich koncentrace, kterou vyžadují moderní způsoby likvidace, recyklace případně další využití (např. výroba kompostu). Odvodnění zároveň přispívá ke snižování nákladů na přepravu kalů.

 


 

Jedním z technologických postupů odvodňování je strojní odvodnění za použití dekantačních odstředivek, které využívají principu odstředivé separace. Čím výkonnější je odvodňovací zařízení, tím nižší je výsledný objem kalů a následně i náklady na jeho přepravu a likvidaci.

Z ekonomických studií vyplývá, že pokud je zařízení na odvodnění kalu od čistírny odpadních vod s kapacitou přibližně 2 500 EO a více dále než 10 km, je pro takovou čistírnu ekonomicky výhodnější investice do malé stacionární dekantační odstředivky, než převážení tekutého kalu s obsahem sušiny kolem 3,0 %. Jak ale zajistit odvodnění kalu z čistíren s projektovanou kapacitou v rozmezí 1 500 - 3 000 EO, kde jsou již dopravní náklady na převoz kalu významné a dále nepředvídatelně rostou s cenami pohonných hmot? Právě u takových komunálních čistíren se vyplatí použít malé, mobilní odstředivky.

Mobilita přináší výhody

Díky umístění strojní technologie pro odvodňování kalů do nákladních automobilů, různých podvozků a návěsů, je možné optimálně řešit odvodnění kalů pro ČOV s kapacitou 1 500 - 3 000 EO, kde nejsou  k dispozici stacionární odstředivky. Výhodou tohoto řešení je snížení investičních nákladů díky možnosti využití jednoho zařízení pro více ČOV. Mobilní odstředivka je taktéž vhodné řešení v rámci regionálního hospodaření s odpadními vodami (svazky obcí).

 

 

Mobilní zařízení jsou také řešením pro jednorázové potřeby odvodňování. Díky jejich využití se lze vyhnout prostojům například při poruše nebo údržbě stacionárního zařízení, případně při rekonstrukcích strojního vybavení ČOV. Mobilní odstředivka také může pomoci při náhlém nepředvídatelném nárůstu objemu zpracovávaného kalu např. při deštích nebo bouři, kde zajistí potřebný výkon jako doplněk stávajícího zařízení. Mobilní odstředivky lze periodicky využívat pro průmyslové závody (potravinářství apod.), kde je jímána odpadní voda s vysokým obsahem pevných částic.

Z dalších výhod uveďme možnost rychlého zahájení provozu, flexibilní využitelnost, možnost provádění různých jednorázových zkoušek odvodnitelnosti kalu a minimální potřebu pracovní síly (snadná obsluha). Pokud se navíc jedná o komplexní externě zajištěnou službu, nepřináší tento způsob odvodnění žádné investiční náklady a zařízení je efektivně využíváno pouze, je-li třeba.


Typické provedení mobilní odstředivky

Mobilní odvodňovací zařízení sestává z nosného podvozku, ke kterému je napevno přimontována dekantační odstředivka. Pro snadnou manipulaci s odvodněným kalem jsou tato mobilní zařízení vybavena výklopným šnekovým dopravníkem. Další součástí je kalové podávací čerpadlo, chemické hospodářství a rozvaděč s řídicím systémem. Příkon zařízení bývá v rozmezí 6,5 - 11 kW, což umožňuje napojení na standardní elektrické rozvody ČOV. V některých případech sestava zahrnuje také dieselový agregát generující v případě nutnosti elektrický proud.
Výkon mobilního zařízení je velice flexibilní a je možné ho přizpůsobit téměř pro jakoukoliv potřebu provozovatele.

Domácí příklad z praxe

Provozovatel několika menších ČOV se rozhodl zakoupit mobilní odstředivku vybavenou zařízením Alfa Laval ALDEC 20, kterou provozuje od roku 2006. Odstředivku navzájem sdílí 5 menších ČOV, které mají sjednocené provozní parametry a používají stejný flokulant. Citujeme vyjádření provozního vedoucího sekce čištění odpadních vod: „Koncepce se vyplatila. Nejmenší vzdálenost k ČOV vybavené stacionárním zařízením s potřebným výkonem je 15 km. Stacionární zařízení nepřicházela z důvodu vysokých investičních nákladů v úvahu. Pokud porovnáme řešení odvodnění na místě mobilní odstředivkou  a náklady na odvoz neodvodněného kalu, došli jsme k závěru, že během posledních 3 let jsme dosáhli výrazných úspor. Návratnost investice do mobilního zařízení se ukázala být 2 roky, což je ještě kratší doba, než jsme předpokládali."


Příklad z praxe ze zahraničí

Franchini S.r.l Servizi Ecologici je rodinná firma sídlící v italském Bergamu. Zaměřuje se na ekologickou likvidaci odpadů. Firma byla založena ve třicátých letech 20. století, má 45 zaměstnanců a roční obrat 11,6 mil. EUR. Její podnikání zahrnuje několik oblastí - likvidaci nebezpečných odpadů, úklid městských a průmyslových čistíren odpadních vod, rekultivaci životního prostředí, revize vodovodních potrubí, čištění a údržbu nádrží a v neposlední řadě také odvodňování kalů pomocí mobilních zařízení.

Tato služba je nabízena zákazníkům, kteří mají zájem o externí zajištění odvodnění části nebo veškerého (vyprodukovaného) kalu. Objem kalu v továrnách a čistírnách odpadních vod během posledních let enormně narůstá. Firma Franchini nabízí úsporné řešení problému likvidace kalu šetrné k životnímu prostředí.

Franchini se svým mobilním zařízením přijedou k zákazníkovi, provedou odvodnění, eventuálně zajistí i odvoz kalu a poté se přemístí k dalšímu zákazníkovi. „Abychom toho byli schopni, potřebujeme snadno přepravitelný a vysoce výkonný stroj s nízkými energetickými nároky", říká Andrea Franchini, technický ředitel a jeden z majitelů firmy. První dekantační odstředivku si Franchini pořídili v roce 2003. Od té doby zainvestovali do dalších 4 dekantérů od Alfa Laval. „Zařízení vyhovělo našim požadavkům na spolehlivost, snadnou obsluhu a výkon - a co je pro nás nejdůležitější - na flexibilitu a kompaktnost. Možnost dekantéry přizpůsobit tak, aby vyhověly různým nárokům našich zákazníků bylo stejně rozhodující jako jejich kompaktní rozměry, které jsou nutné kvůli úzkým italským silnicím a čistírnám odpadních vod s omezenou přístupností", říká Franchini.

V roce 2006 zakoupila firma dvě dekantační odstředivky Alfa Laval G2-95 a tak udělala krok úplně do neznáma.

Zařízení splnilo vše, co bylo slíbeno. Za 3 dny zvládne to, co stacionární odstředivky za 10 dní a na své rozměry je mnohem výkonnější, než jiná zařízení. „Další výhodou je", říká Franchini „možnost rychlého nastavení. Provozní nastavení dekantéru je možné provést během několika minut a do půl hodiny jsme připraveni k provozu. Když je práce hotova, zařízení sbalíme rovněž do půl hodiny. Dekantér je vysoce výkonný a zajišťuje maximální sušinu, což šetří jak čas, tak i náklady na likvidaci kalu."

 

 

Text: Ing. Jan Kobera
Foto: Alfa Laval

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 1 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky