Mechanicko-biologické čistírny odpadních vod

Společnost Vodní Zdroje Ekomonitor spol s.r.o.  se svojí více než 20 letou tradicí patří mezi zkušené a prověřené firmy na tuzemském trhu.

 

Základní rozdělení domovních ČOV dle platné legislativy vyráběné Vodní Zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

Vyráběné domovní ČOV dělíme do dvou základních skupin

  1. Domovní čistírny odpadních vod VZE 4-20 EO pro vypouštění do vod povrchových (vodotečí nebo kanalizace). Pro vypouštění do vod povrchových třídy I dle NV 61/2003 sb. vodního zákona
  2. Domovní čistírny odpadních vod VZE- 4-20 EO pro vypouštění do vod podzemních (vsakování do podloží). Pro vypouštění do vod povrchových třídy II a III dle NV 61/2003 sb. vodního zákona a do vod podzemních dle NV 416/2010 sb.vodního zákona

Co je vlastně domovní ČOV

Domovní ČOV jsou určené pro čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění (např. rodinných domů, restauračních zařízení, škol, sociálních zařízení průmyslových a zemědělských provozoven) s pravidelným provozem. Obecně lze za domovní ČOV považovat zařízení do kapacity velikosti 20 EO (ekvivalentních obyvatel).
Společnost Vodní Zdroje Ekomonitorspol s.r.o. vyrábí kompaktní čistírny odpadních vod až do velikosti 125 EO.

 Jak domovní ČOV funguje?

Odpadní voda natéká přívodním potrubím přes separátor shrabkůdo sedimentační nádrže. Tady dojde k zachycení a akumulaci plovoucích a usaditelných látek.
Předčištěná odpadní voda přepadá do aktivační nádrže, umístěné v meziprostoru vnějšího pláště a vnitřního dosazovacího válce. V tomto prostoru probíhá při intenzivním míchání a provzdušnění k biologickému čištění odpadní vody mikroorganismy, které jsou přítomny ve formě aktivního kalu.

Činností těchto mikroorganismů dochází k odstranění znečišťujících látek z odpadní vody při současné spotřebě kyslíku a nárůstu hmoty aktivního kalu.

Směs aktivního kalu a odpadní vody natéká do dosazovací nádrže, ve které dochází k odsazení kalu u dna nádrže a vyčištěná odpadní voda odtéká odtokovým zařízením do odtokového potrubí. Před potrubím odtoku je přelivný žlab, který zachycuje případné zbylé plovoucí nečistoty na hladině. Aktivní kal, který sedimentuje ve spodní části dosazovací nádrže je průběžně odčerpáván mamutovým čerpadlem zpět do nádrže aktivační.

Co domovní ČOV potřebuje

  • Pravidelný přívod kalů. Při instalaci ČOV je nutné zvážit, kde bude toto zařízení fungovat a kde již nikoliv.
  • Dostatečný přívod vzduchu pro nutné provzdušňování a míchání nutného k dobré kondici aktivního kalu v ČOV
  • Základní péči o aktivní kal. Omezit použivání agresivních čistících prostředků v kuchyni  koupelně a  WC.
  • Pravidelně provést odkalení ČOV, běžná perioda je 2x za rok. Tento stabilizovaný kal lze s výhodou použít pro kompostování, případně jiné zemědělské využití, nebo jej lze zneškodnit na kterékoliv městské čistírně odpadních vod.

Při dodržení výše uvedených pravidel je ČOV spolehlivé a jednoduché zařízení, které ekologicky a snadno vyřeší problém s nakládáním vašich odpadních vod.

 

 

Text: Vodní Zdroje Ekomonitor

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 1 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky