Jak zajistit stabilitu, účinnost čištění a bezúdržbový provoz čistírny odpadních vod?

Na trhu se můžeme setkat s mnoha systémy čištění odpadních vod. Pro zvolení toho nejvhodnějšího je nutné důkladně zvážit 3 hlavní kritéria: umístění a využití čistírny odpadních vod, způsob nakládání s vyčištěnou vodou a údržba čistírny.


HELLSTEIN v časopise Technika

Obr. 1: Moderní 3stupňový systém čištění odpadních vod zajistí vysokou stabilitu a účinnost čištění a pro provozovatele bezúdržbový provoz.


Umístění a využití čistírny odpadních vod - nejčastěji volíme čistírnu pro pravidelnou zátěž, tedy např. stále obývaný objekt 4 osobami. Avšak v případě, že dojde k navýšení či snížení této kapacity, např. návštěvou či dovolenou, může dojít k narušení stability systému. Rovněž je toto častý jev u rekreačních či horských objektů. Pro zajištění stále stability i při nepravidelných zátěžích se doporučuje vždy volit řešení s využitím předřazené jímky, která tyto výpadky či nárazy v nátoků na čistírnu odpadních vod vyrovná a tím zajistí stálou stabilitu a tedy maximální účinnost čistírny odpadních vod.

Způsob nakládání s vyčištěnou vodou - vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod můžeme vypouštět do jednotné kanalizace, do vodoteče a s výhodou zachování hladiny spodních vod nechat vsakovat do půdních vrstev. U všech tří variant je podmínkou vysoká účinnosti čištění. Pokud čistírna špatně schraňuje přebytečný kal nebo tento kal není pravidelně odvážen, dojde k odtoku tohoto kalu společně s vyčištěnou vodou a nastává znečištění kanalizace či vodoteče. U vsaku pak k zanesení vsakovací náplně. V čistírně aktivovaný kal následně chybí. Pro předcházení škod se doporučuje kombinaci čištění aerobními mikroorganismy ve vnosu a mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy. Díky této kombinaci se aktivovaný kal spolehlivěji odděluje od vyčištěné vody.

Údržba čistírny - při produkci odpadní vody vzniká velké množství biologicky nerozložitelných látek (písek, plasty apod.), které čistírny nedokážou rozložit. V případě využití přeřazené jímky dojde k jejich zachycení a tím nedojde k zanesení čistícího systému čistírny. Rovněž tato nádrž slouží k zásobníku přebytečného aktivovaného kalu, který vzniká jako druhotný produkt při čištění odpadní vody. Provozovatel čistírny odpadních vod objedná vývoz této nádrže dle zatížení čistírny a velikosti kalojemu 1x za 1-10let.

 

Autor: Rostislav Hellstein, ml.

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 2 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky