Efektivní řešení přenosu tepelné energie z tepelných zdrojů

Předizolované flexibilní plastové potrubí Flexalen je určeno pro dálkové venkovní rozvody tepla, teplé vody, kde jsou zdroji tepelné energie kotle, kotelny výměníkové stanice nebo bioplynové stanice. Je rovněž vhodné pro vnitřní technogické rozvody bioplynových stanic, pro spojení venkovních a vnitřních agregátů tepelných čerpadel a pro rozvody termální vody.

PIPEPLAST-SANITOP v časopise TechnikaPIPEPLAST-SANITOP v časopise Technika PIPEPLAST-SANITOP v časopise TechnikaPIPEPLAST-SANITOP v časopise Technika

Flexalen, jako jediné předizolované potrubí, nabízí homogenní izolaci z polyolefínové pěny s uzavřenou buněčnou strukturou. Jedinečnost tohoto potrubí spočívá i tom, že medium nosné trubky v systému Flexalen, jsou vyrobené z Polybutenu (PB-1), používaného dnes již více jak 40 let.

Vlastnosti polybutenu

• PB trubky umožňují velký teplotní rozsah použití (-15° až +95° C)
• Medium nosné potrubí z PB se spojuje:
a) polyfuzním svařováním prostřednictvím tvarovek (obdoba technologie používané u PP-R)
b) za použití elektrotvarovek (podobně jako potrubí HDPE)
c) v případě dimenzí d125 a výše se PB potrubí svařuje natupo (jako v případě HDPE potrubí )

Všechny tyto technologie zajišťují dokonale homogenní spoje
• Uvnitř PB potrubí nedochází ke kalcifikaci
• PB má velmi nízký hydraulický odpor vyplývající z hladkých vnitřních stěn
• Vysoká chemická odolnost PB předurčuje PB pro použití pro rozvody geotermální vody
• Polybuten(PB) je certifikován mezinárodními zkušebnami (např. KIWA, CSTB, DVGW) pro pitnou vodu

Životnost PB trubek

Životnost plastů obecně závisí na provozní teplotě. Údaje nezbytné pro výpočet životnosti jsou následující:
• Provozní odobí(zimní/letní sezona)
• Doba provozu (v hod.) s provozní teplotou
Za předpokladu, že teplota/čas odpovídá běžnému zatížení teplovodní sítě, mají trubky z PB předpokládanou životnost minimálně 50 let. - viz následující graf:

PIPEPLAST-SANITOP v časopise Technika

Graf 1  Vyjádření životnosti PB tubek

Chemická odolnost

Polybuten je možné použít jak pro vodu, tak i pro jiná media. Protože životnost potrubí závisí na teplotě a mediu, pro konkrétní použití PB je třeba kontaktovat výrobce nebo dovozce.

Flexalen - předizolované polybutenové potrubí

Flexalen - potrubí pro UT,TV, TČ a termálni vody nabízí:
• rozsah použití od -15°C až do teploty 95°C a tlaku 8 barů
• životnost minimálně 50 let
• homogenní spojení izolace a opláštění
• uzavřenou buněčnou strukturu polyolefínové izolace
• koeficient tepelné vodivosti polyolefínové izolace λ = 0,028 - 0,038 W/mK
• homogenní izolaci i v případě dvoutrubního provedení
• dodávku v návinech:

  1. jedno trubní potrubí d16 - d125 (DN10-DN50), v délkách 80 - 300 m
  2. dvou trubní potrubí 2 x d16 - 2 x d63 (DN10 - DN50), v délkách 100 - 300 m

• potrubí pro topení a TČ s kyslíkovou barieru, pro TV a termální vody řešení bez kyslíkové bariery
• jako jediný, bezpečně plně svařitelný system pro všechny dimenze
• zesílené, korugované opláštění z HDPE
• vysokou flexibilitu i při nízkých teplotách

PIPEPLAST-SANITOP v časopise Technika

Obr. 1: Konstrukce potrubí Flexalen

Potrubí Flexalen je při výrobě pod nepřetržitou kontrolou kvality prostřednictvím auditů nezávislého certifikačního ústavu (KIWA). Splňuje ekologické požadavky na trvale udržitelné stavby a je 100% recyklovatelné.

Tepelné ztráty potrubních systemů Flexalen 600 a 1000+ jsou v souladu s nejnovější normou EN15632


Flexalen - výhody oproti tradičnímu, ocelovému potrubí

Absence kompenzačních smyček
PIPEPLAST-SANITOP v časopise TechnikaDíky nepatrnému modulu pružnosti (E-modul) PB potrubí, činí velikost vznikajících dilatačních sil, pouze 2% sil působících v ocelovém potrubí. Elastickým působením systém působí prakticky trubní vedení jako kompenzátor, takže není třeba řešit kompenzační smyčky. Pouze na koncích potrubí, tam, kde se Flexalen napojuje na rozvody v objektu nebo v místě napojení ke zdroji tepla, je nezbytné konce PB potrubí zajistit pevnými body (fixačními objímkami). Tak se vyloučí vzájemná deformace potrubí a zároveň budou zajištěny přechodové tvarovky před účinkem tahových a smykových sil.

Zemní práce

Díky dodávce předizolovaného PB potrubí v návinech odpadá nezbytnost provádění výkopů v šířkách, nezbytných pro ocelové potrubí - montáž lze provést mimo výkop a následně je možné potrubí do výkopu spustit. Úspora množství výkopku - min. 35% v závislosti na průměru a počtu trubek ve výkopu. Vzhledem ke snadné manipulaci s předizolovanáým PB potrubím lze výkopy provést také až po samotné montáži potrubí, tak se předejde jak časovým ztrátám, tak také případným závalům předem připravených výkopů v případě přívalových dešťů. To vede k dalším výrazným úsporám nákladů na zemní práce.

Pokládka potrubí Flexalen

Vzhledem k nízké hmotnosti (1,25 - 5,00 kg/m) a vysoké flexibilitě (radius ohybu 0,6 - 1,25m), lze pokládku většinou provádět bez potřeby použití zvedacích mechanismů a techniky. Potrubí v návinech (80 - 300 m, podle dimenze) lze odvinout přímo do výkopu. V případě potřeby lze montáže spojů a jejich izolace provést mimo výkop. Po dokončení montáže se potrubí, včetně odboček položí do připraveného výkopu. Diky mimořádné ohebnosti, lze Flexalen zatahovati do stávajících kanálů, bez nutnosti je otevírat. Pokud je potrubí pokládáno do výkopů, je třeba je připravit dle níže uvedených požadavků (viz obrázky)s ohledem na typ a počet potrubí. Pro lože a obsyp je třeba písek (frakce do 3 mm), nikoliv stavební recyklát obsahující cihelnou hmotu!

PIPEPLAST-SANITOP v časopise Technika PIPEPLAST-SANITOP v časopise Technika

Montáž potrubí Flexalen

Montáž probíhá 4 - 5 x rychleji, v porovnání s ocelovým předizolovaným potrubím. A to především díky:
1. potrubí dodávanému v návinech (odpadá svařování každých 6, 12 m jako v případě oceli
2. flexibilitě odpadá montáž (svařování, doizolování a pokládka) oblouků
3. elektrofuznímu nebo polyfuznímu svařovaní, které probíhá v řádech minut; následné izolace spojů po pro-vedení tlakové zkoušky lze provést s minimální časovou prodlevou
4. nízká hmotnost polybutenového předizolovaného potrubí nevyžaduje podporu zvedací a jiné manipulační techniky.

PIPEPLAST-SANITOP v časopise Technika PIPEPLAST-SANITOP v časopise Technika PIPEPLAST-SANITOP v časopise Technika

Záruky na potrubí Flexalen

Výrobce poskytuje na potrubí Flexalen, včetně veškerého příslušenství záruku 10 let za předpokladu, že montáž provedede autorizovaná osoba, která garantuje dodržení technologii pokládky a montáže, včetně svařovaní.

PIPEPLAST-SANITOP v časopise Technika


Flexalen - výhody oproti ostatním, plastovým, předizolovaným potrubím

1. O 25% vyšší průtok media v potrubí z PB-1 ve srovnání s PE-X
2. Tlakové ztráty v domovních rozvodech vody z PB: 4 x nižší než u potrubí z PP-R
3. PB má o 33% vyšší povolený provozní tlak (PB - při 95°C - 8 barů, PE-X - při 95°C - 6 barů)
4. PB- vykazuje o 54% lepší izolační hodnoty ve srovnání s PE-X. Například trubka z PB rozměru 63 x 5,8 mm s mediem o teplotě 95°C má na vnějším povrchu pouze 68°C. Trubka z oceli 95°C a trubka z PE-X 79°C.
5. Vyšší odolnost vůči tečení materiálu ve srovnání s ostatním plastovým potrubím předurčuje PB-1 pro použití se svěrnými přechody
6. PB je o 25% pružnější než PE-X
7. Potrubí Flexalen s korugovaným opláštěním, spolu s polyolefínovou izolací a medium nosným potrubím z polybutenu je výrazně ohebnější a lze jej pokládat i při teplotách pod -10°C.
8. Polyolefínová pěna v systému Flexalen má součinitel difuzního odporu vůči páře μ > 3 500. PUR má hodnotu μ 70 -100. To je 35x menší odolnost!!!
9. Korugované opláštění z HDPE, které je svařené s homogenní polyolefínovou izolaci poskytuje podélnou uzávěru proti průniku vlhkosti a vody. Ostatní výrobci nabízejí izolaci z PUR pěny (ta je nasákavá!!!) případně kombinaci PUR pěny s PE vrstvou, nebo je izolace z PE pěny vrstvená, což nezaručuje podélnému průniku vody při sebemenší netěsnosti.

Potrubí Flexalen bylo od roku 1992 dodáno, namontováno v ČR a dodnes je bez problémů provozováno ve vice jak 30 městech a obcích a 40 areálových i mimo areálových teplovodech, kde je zdrojem tepla BPS.


Autor: Mgr. Roman NovákSpäť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 7 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky