Znovu využití šedých a dešťových vod v budovách

Koncepce opětovného využití odpadních vod nabývá v poslední době většího významu. Hlavním důvodem pro „protekční" recyklaci „šedých" vod (vody ze sprch a koupelen) je především to, že jsou minimálně znečištěny a jejich úprava není zas až tak náročná, navíc lze s výhodou využít tepla, které je v nich obsaženo. Což znamená, že návratnost investice do recyklace je nejrychlejší. Použití vyčištěných šedých vod (bílých vod) se často kombinuje s využitím srážkových vod, jejichž využití začíná být obvyklé a dokonce podpořené nejnovější legislativou.


Dalším důvodem proč se touto otázkou zabývat, je otázka prestiže a zavádění systémů hodnocení (certifikace) budov z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.

asio

Složení šedé vody a použití vyčištěné bílé vody
Šedá voda dostala svoje pojmenování podle nezaměnitelného zbarvení a zahrnuje splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, praček, van, sprch, dřezů apod. Recyklovanou šedou vodu (zejména z koupele) je možné po úpravě využívat jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) např. pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad.

Zvýšená produkce šedých vod je zejména v hotelech, bazénech, saunách, restauracích a podobných zařízeních. Nejčastěji jsou zařízení pro recyklaci vod dodávána k autokempům, kde se využitím šetří dvakrát - je pak možné čistit a vypouštět méně odpadních vod. Ekonomičnost čištění je dána vybavením objektů, zejména ho ovlivňuje přítomnost wellness centra, sauny, a bazénu.

Návrh zařízení pro recyklaci šedé vody

V minulosti se často používaly i přírodní způsoby - usazování a filtrace na půdním filtru. Tyto metody se používají i dnes, ale většinou jen u chat apod. Pro větší objekty je standardem biologické čištění, separace nerozpuštěných látek a jejich hygienické zabezpečení. V minulosti to byly spíše extenzivnější postupy, dnes už většina výrobců nabízí biologický reaktor s membránovou separací (MBR) - příklad schématu je na obr. 1., který minimalizuje nároky na prostor (úspora až 50% plochy).

asio

Obr. 1. Schéma uspořádání zařízení na čištění šedých vod

 

Návrh využití šedých vod v lázeňském domě - Případová studie

Pro získání představy o velikosti úspor byl pro vybrán objekt lázeňského domu. Dům má 2 podzemní podlaží a 2 nadzemní podlaží. Bazén a wellness centrum se nachází v prvním podzemním podlaží. Bylo navrženo několik variant řešení a to různé kombinace sběru vody a spotřeby vody. Obecně by mělo platit, že produkce šedých vod by měla o několik procent převyšovat spotřebu provozní bílé vody. V tomto případě byla denní produkce využitelných šedých vod uvažována cca 7 m3 - čímž došlo ročně k úspoře asi 2400 m3. V tomto konkrétním objektu - lázeňský dům - se dá ušetřit až polovina produkce vody. Což představuje na vodném a stočném více než 100 tis. Kč

Závěr

V praxi existuje řada objektů, u nichž by se již dnes vyplatilo oddělit šedé vody a použít je jako užitkovou (tzv. bílou) vodu - nejlepších ekonomických parametrů se logicky dosahuje tam, kde je relativně větší produkce a zejména větší spotřeba (hotely, sportovní zařízení, bazény, nemocnice). V rámci vývojového projektu realizovaného firmou ASIO, spol. s r.o. se posuzovala řada objektů a to jak po stránce recyklace vod, tak i po stránce využití tepla z těchto vod a návratnost vložených investic se pohybovala od 4 do 10 roků. U již existujících objektů nepříznivě ovlivňují ekonomické ukazatele náklady na dodatečná opatření. U nových objektů je však již zřejmé, že už není na co čekat a přinejmenším oddělené odvádění šedých vod by mělo být u veřejných budov samozřejmostí, ať už se pak využije vyčištěná voda nebo získané teplo pro ohřev teplé užitkové vody.

Ing. Karel Plotěný

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 6 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky