Zařízení pro měření kapalin a plynů

Společnost Badger Meter Czech Republic s.r.o. je dceřinnou společností Badger Meter, Inc., USA, se sídlem v Milwaukee,Wisconsin. S obratem více než 350 miliónů eur a s více než 1 300 zaměstnanci po celém světě patří Badger Meter již od roku 1905 k vedoucím společnostem v oblasti prodeje a výroby průtokoměrů a kontrolních přístrojů. Badger Meter je průkopníkem v zavádění nových technologií a je vlastníkem mnoha patentovaných řešení v oblasti měření průtoku.

Firma Badger Meter Czech Republic je specializována na výrobu indukčních průtokoměrů. Výrobní základna, včetně administrativy, se nachází ve výrobním areálu firmy v Brně - Řečkovicích. Výrobní závod je mimo jiné vybaven vlastní zkušebnou průtokoměrů v rozsahu světlostí 6 - 600 mm. Vysoce kvalifikovaní pracovníci i nejmodernější výrobní a testovací zařízení zajišťují nejlepší podporu prodeje a servis pro naše zákazníky.
Jsme připraveni pomoci provozovatelům při řešení problematiky měření průtoku, konzultovat a optimalizovat vaše řešení měření, technologii, výběr měřičů a jejich umístění před tím, než učiníte rozhodnutí. Rozsáhlá síť distributorů a servisních pracovišť zajišťuje vysokou úroveň služeb po celém světě. Velkou výhodu pro naše zákazníky představují místní zástupci v ČR a SR.
Naše jméno Vám zajišťuje, že jsou naše výrobky vyráběny s nejvyšší péčí a v souladu se všemi normami DIN ISO 9001:2008. Společnost, která již více než 108 let dodává průmyslu přístroje pro měření, musí zákonitě věnovat velkou pozornost kvalitě svých výrobků. Kvalita je kontinuální každodenní proces, který je nedílnou součástí naší každodenní práce. Ve společnosti Badger Meter Czech Republic posuzujeme kvalitu jako celek. Jedná se o kvalitu naší práce, kterou od nás vy, naši zákazníci, oprávněně očekáváte.
Týká se každého zaměstnance, je dána firemní filozofií. Doprovází vás jako zákazníka během celého procesu: od okamžiku poptávky přes objednávku, dodávku měřidla a jeho servis.Pokud jde o kvalitu, nečiníme žádné kompromisy. Věnujeme se měření průtoků všech kapalin, a to téměř ve všech průmyslových oborech, a také ve velkých i menších aplikacích, včetně uzavřených potrubí, nezaplněných potrubí a otevřených kanálů, s využitím široké řady principů měření. Rozsáhlá řada produktů poskytuje řešení pro téměř všechny vaše aplikace měření pro vodárenství a měření odpadních vod, čističky odpadních vod, úpravu vody, dodávku vody, vypouštění vody, chemický průmysl, zpracovatelský průmysl, přepravu tepla, farmaceutický průmysl, betonářský průmysl, potravinářský a nápojový průmysl, lodní průmysl, elektrárny, rafinerie, papírenský průmysl, hutní průmysl, automobilový průmysl, fotografický průmysl, textilní průmysl...

Indukční průtokoměry
Měřidla pro elektricky vodivé kapaliny

Indukční průtokoměry jsou ideální měřidla pro měření všech kapalin s elektrickou vodivostí minimálně 5 μS/cm (pro demineralizovanou vodu min. 20 μS/cm). Tato měřidla jsou velmi přesná, měření je nezávislé na hustotě, teplotě a tlaku měřeného média.
Zesilovač typu ModMAG® M 1000 je vhodný pro dvousměrné měření průtoku kapalin s vodivostí >5 μS/cm (>20 S/cm pro demineralizovanou vodu). Je kombinací cenové výhodnosti s vysokým výkonem. Informace jako průtok, celkový průtok, nebo denní průtok je možné jednoduše přečíst na LCD displeji. Různé vstupy, výstupy a rozhraní nabízejí širokou řadu využití. Díky hliníkové skříni s krytím IP 67 je ModMAG® M 1000 ideální pro venkovní aplikace v náročných podmínkách.Turbínové průtokoměry
Turbínové průtokoměry jsou určeny k používání při měření průtoku kapalin s nízkou viskozitou a plynů. Turbínové průtokoměry jsou objemovými měřidly. Měřené médium při průchodu roztáčí rotor turbíny a tento pohyb je dále mechanicky nebo elektronicky přenášen k dalšímu zpracování.Ultrazvukové průtokoměry
Ultrazvukové průtokoměry jsou vhodné pro měření průtoků kapalin v uzavřených potrubích, nezaplněných potrubích a otevřených kanálech. Ultrazvukové signály jsou střídavě vysílány ve směru a proti směru průtoku. Ultrazvukové signály jsou vysílány a přijímány diagonálně napříč směru proudění. Rychlost průtoku měřeného média je přesně definována rozdílem v časech průchodu obou měřicích paprsků. Rozdíl času průchodu signálu (Dt = t 2/1 - t 1/2) stanovuje průměrnou rychlost průtoku.Měřidla s oválnými koly
Měřidla s oválnými koly jsou objemové měřicí přístroje, které jsou nejvhodnější pro použití u kapalin s vyšší viskozitou až 5 000 mPas (speciální modely až do 1 000 000 mPas). Jejich použití je typické pro minerální oleje, hydraulické oleje, rozpouštědla, brzdové kapaliny, chladicí kapaliny, převodové oleje atd. Kapalina vtéká nátokovou stranou do měřicí komory, způsobuje rotační pohyb měřicích kol a vytéká měřicí komorou ven. Každá otáčka kola znamená průtok definovaného množství kapaliny. Přesná konstrukce měřicí komory minimalizuje úniky kapaliny po stěnách. Otáčivý pohyb kol je magneticky přenášen na zobrazovací jednotku nebo pulzní výstup.Průtokoměry s proměnlivým průřezem
Průtokoměry s proměnlivým průřezem Hedland® představují špičkové řešení v dané kategorii měřidel. Tato řada produktů se rozrostla na průtokoměry z hliníku, mosazi nebo nerezové oceli s proměnlivým průřezem pro měření kapalin, olejů, vody, stlačeného vzduchu a mnoha dalších médií a plynů.
Průtokoměry Hedland® jsou doporučeny pro používání při chlazení a mazání strojů, obalovém průmyslu, polovodičovém průmyslu, u vysokotlakých a hadicových aplikací, automobilovém a leteckém průmyslu, a také v báňském průmyslu.
Metoda měření průtoku s proměnlivým průřezem umožňuje stanovení průtoku kapalin a plynů. Pohyblivá clona s ostrým okrajem je umístěna v tělese pístu, tvoří prstencový otvor s profilovým měřicím kuželem. V tělese pístu je umístěn válcový PPS/keramický magnet, který je magneticky spojen s vnějším indikačním magnetem, který se pohybuje ve vazbě na změnu polohy měřicího válce, a tak umožňuje vizuální zobrazení průtoku.

Autor: Jiří Liška, Badger Meter Czech Republic, s.r.o.


Badger Meter Czech Republic s. r. o.


Maříkova 2082/26 
621 00 Brno
Tel.: 541 420 411, Fax: 541 229 724

E-mail: obchod@badgermeter.cz, badgermeter@badgermeter.cz
www.badgermeter.cz

 


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 4 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky