Unikátne TurboJet platne

ANDRITZ SEPARATION uvádza TurboJet platne, ktoré vďaka unikátnemu prúdovému systému napájania usadzovacích nádrží, znižujú spotrebu energie až o 30 percent.

Významné zníženie energie
ANDRITZ SEPARATION predstavuje novú generáciu platní, ktoré významné znižujú spotrebu energie v odstredivkách. Patentované TurboJet platne sú k dispozícii nielen pre usadzovacie nádrže ANDRITZ, ale aj iných dodávateľov. Pomáhajú zákazníkom znížiť spotrebu energie o 10 - 30 percent.

Andritz_ TurboJet_hrablice

Tento inovatívny výrobok bol vyvinutý v ANDRITZ SEPARATION centre spôsobilosti vo francúzskom Châteauroux. Prešiel rozsiahlym testovaním u zákazníkov z rozličných oblastí, napr. pri čistení odpadových vôd, výrobe bioetanolu, separovaní uhličitanu vápenatého, ale aj v potravinárskom a chemickom priemysle.

Andritz_TurboJet_hrablice

Na princípe prúdových motorov
TurboJet hrablice odvádzajú tekutinu z od-stredivky v opačnom smere ako sa otáča bubon. Nastaviteľné trysky tvoria prúd, ktorý vytvára reakčnú silu rovnakým spôsobom ako v prúdovom motore a využíva kinetickú energiu kvapaliny. Táto mimoriadna sila zvyšuje rotáciu bubna, čím výrazne znižuje spotrebu energie bez akéhokoľvek poklesu výkonu odstredenia. Úspory energie sa líšia v závislosti od vstupného prietoku, hĺbky nádrže a rýchlosti bubna.

Andritz_TurboJet_hrablice

 

ANDRITZ, s. r. o.

Radlinského 19
052 01 Spišská Nová Ves

tel: +421 (53) 2909 000,
separation.sk@andritz.com

 

 

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky