Technika 7-8/2013

 < 1 2 3 4 > 

Stabilizace čistírenských kalů čistým kyslíkem – provozní praxe a zkušenosti

Technika 7-8/2013

Stoupající počet mechanicko-biologických čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), jako důsledek zpřísňujících se požadavků na ochranu povrchových vod sebou přináší stále větší produkci přebytečného biologického kalu. Surový přebytečný kal je pro jeho reaktivitu nutné před konečným dalším využitím (s výjimkou spalování), upravit - stabilizovat.

Viac informácií

Čistírny odpadních vod vlastní konstrukce

Technika 7-8/2013

Chráněná značka Fontana R byla založena v roce 1990. Výrobní program navázal na předchozí činnost a zkušenosti společníků v oblasti vodního hospodářství. Jedná se o ryze českou společnost bez zahraničního kapitálu s vlastním technickým a výrobním zázemím.

Viac informácií

Riešenie úpravy vody, kalu z čistiarní a spracovanie biomasy

Technika 7-8/2013

ANDRITZ SEPARATION je jedným z popredných svetových dodávateľov najmodernejších separačných technológií a služieb.

Viac informácií

LED svietidlá Toshiba – osvetlenie dneška pre zajtrajšok

Technika 7-8/2013

Keď Ichisuke Fujioka, zakladateľ dnešnej Toshiby, stretol v roku 1884 vynálezcu Thomasa Edisona, veľa z jeho súčasníkov bolo doslovne v tme. Ale to sa malo významným spôsobom zmeniť, pretože stretnutie s Edisonom inšpirovalo Fujioku uskutočniť svoj sen. V roku. 1890 založil prvú továreň na výrobu elektrických žiaroviek v Japonsku a odvtedy prinášal svetlo do životov ľudí okolo seba. Možno povedať, že vytvoril základy pre technologickú odbornosť, ktorá je synonymom pre spoločnosť Toshiba v súčasnosti. Dôkazom toho je množstvo inovácií v oblasti osvetlenia, ktoré boli rozhodujúce pre ďalší rozvoj svetelnej techniky. Sú to výsledky túžby inovovať, ktorou si Toshiba buduje svoje meno už viac ako 120 rokov.

Viac informácií

Trubní systémy pro výstavbu stokových sítí

Technika 7-8/2013

Ekonomické a technické zhodnocení trubních systémů, praktické ukázky z pokládky

Pro výstavbu kanalizace existuje mnoho variant využitelných materiálů. Ať už je to potrubí z kameniny,sklolaminátu a PVC či potrubí z tvárné litiny. Tento článek má přispět k rozšíření obzorů z hlediskaekonomických nákladů spojených s výstavbou stokových sítí právě z těchto materiálů. Srovnání vycházíz jednotkové ceny za potrubí a jeho zabudování do výkopu včetně všech dalších úprav. Nezanedbatelný vliv zde mají taktéž provozní charakteristiky, jednoduchost montáže a dodržení podmínek projektu. Pro ukázky pokládky potrubí z tvárné litiny jsou uvedeny praktické postřehy ze staveb.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky