Technika 7-8/2013

 < 1 2 3 4

Úvod do prístrojov na monitorovanie kvality vôd

Technika 7-8/2013

Kvalitatívne parametre vôd a ich prípustné limity závisia od typu vody, ale najmä od účelu použitia vody. Požadovanú kvalitu vôd určujú okrem iného napr. nasledovné predpisy: 296/2005 (Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. júna 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd), 496/2010 (nariadenie vlády Slovenskej republiky z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu), ...

Viac informácií

Unikátne TurboJet platne

Technika 7-8/2013

ANDRITZ SEPARATION uvádza TurboJet platne, ktoré vďaka unikátnemu prúdovému systému napájania usadzovacích nádrží, znižujú spotrebu energie až o 30 percent.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky