Nová zařízení na čištění a úpravu vody od firmy IN-EKO TEAM

Požadavky na výrobu zařízení pro stále se rozšiřující čištění a úpravu vody si vyžádaly významné posílení výrobní kapacity a technologie. V souvislosti s touto skutečností byly zavedeny do výroby nové výrobky s podstatně vyššími provozními parametry a současně se zvýšil prodej výrobků IN-EKO TEAM do zahraničí.K významnému posílení výrobních kapacit přispívají zavedená světově unikátní patentovaná řešení, zvyšující výkon zařízení a významně zjednodušující údržbu. Například filtry pro připevňování plachetky nepoužívají žádné šrouby a matice ani jiné podobné připevňovací elementy. Výměna filtrační plachetky se tak několikanásobně zjednodušila a zrychlila. Rovněž životnost filtrační plachetky je podstatně delší.


Výrazně  se  zvýšila účinnost multifunkčních zařízení produkovaných firmou IN-EKO TEAM. Úspěšně je vyřešeno odstraňování vláken, vlasů a textilií a zvýšilo se eliminování negativního vlivu tuků na činnost vkomponovaných česlí. Tato skutečnost umožnila snížit šířku štěrbin mezi česlicovými pruty na standardní 3 mm. Výrazně byl snížen odpor proti průtoku česlicovou mříží, což podstatně zvýšilo kapacitu zařízení při relativně malých vnějších rozměrech. V návaznosti na multifunkční zařízení jsou vyráběny česle s kruhovou filtrační plochou s  minimální šířkou štěrbiny 3 mm a kapacitou 12 l/s typ „Brouk", s vyřešeným mimořádně účinným odstraňováním nečistot, zvláště pak textilií a všech druhů vláken. Zcela ojedinělým zařízením je vkomponovaný obtokový kanál. Rovněž průtok česlí je podstatně vyšší než u obdobných dosud známých zařízení.

Firma IN-EKO TEAM nabízí tři odlišná zařízení se svislým výstupem shrabků pomocí patentovaného, v IN-EKU vyráběného speciálního šroubu o průměru 300 mm. Tímto postupem se výrazně omezí stavební rozměry a sníží náklady na stavbu čistírny. Součástí areálu firmy IN-EKO je interní čistírna s  délkou hlavní nádrže 20 m, šířkou 5 m a hloubkou 4 m, kde je každé zařízení dlouhodobě ověřováno a jsou zde v nepřetržitém provozu vyvíjena všechna připravovaná zařízení. Nová moderní výrobní hala o délce 80 m zdvojnásobuje výrobní plochu a je základním předpokladem pro podstatné zvýšení výrobní kapacity s ohledem na nové výrobky, které jsou ve stadiu vývoje. Je třeba se zmínit o vynikající spolupráci s ČOV TIŠNOV při závěrečném ověřování nových výrobků a rovněž o spolupráci s VUT Brno při řešení teoretických problémů.

Autor: Ing. Josef Strnad


IN-EKO TEAM s. r.o.

Trnec 1734

666 03 Tišnov

Tel. +420 549 415 234

sales@in-eko.cz

www.in-eko.cz

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 1 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky