Rentabilní optimalizace vyhnívaní kalu

Čistírenský kal má energetický potenciál, který čeká na své využití. Pomocí inovativní patentované ultrazvukové dezintegrace VTA-GSD lze optimalizovat provoz stávající vyhnívací věže, případně lze odstranit problémy, jako např.pěnění vyhnívacích věží.

 

Deset let zkušeností s technologií dezintegrace kalu ultrazvukem

Zahuštěný kal, především přebytečný, se ošetří bezprostředně před vyhníváním ultrazvukem a tím dojde k značnému zlepšení následného procesu vyhnívání. Ultrazvukem ošetřený kal efektivněji vyhnívá, tím se redukuje organický podíl ve vyhnilém kalu a produkce bioplynu se výrazně zvyšuje. Kromě toho lze odstranit problémy s pěněním, způsobené vláknitými organizmy a zajistit opět stabilní vyhnívací proces. Reference z celého světa již několik let prokazují u VTA - dezintegrace úspěšné fungování, dlouhou životnost a provoz s nízkými nároky na údržbu. Využitím VTA-GSD je možné vyrobit až o 30 % více bioplynu a snížit množství kalu k likvidaci až o 20% v závislosti na výchozích podmínkách.   Základním předpokladem pro energetické využití kalu je anaerobní stabilizace kalu na ČOV (vyhnívání). Obvykle mívají tento technologický stupeň ČOV zhruba od velikosti 30.000 EO. Kolik bioplynu se skutečně vyrobí z kalu, který je k dispozici, závisí jednak na kalu, jednak na způsobu ošetření kalu a kvalitě vyhnívání. Přesně na tomto místě je možno nasadit inovativní technologii VTA - dezintegraci ultrazvukem, aby se potenciál v kalu efektivněji využil. Dezintegrací se kal ošetřuje bezprostředně před čerpáním do vyhnívací věže a podporuje proces odbourávání. Tak je odbouráno více organického materiálu, což vede k vyšší produkci bioplynu a snížení množství kalu. Zisk tak vzniká na jedné straně vyšší produkcí elektřiny a tepla a na druhé straně snížením množství kalu k likvidaci.     Pod dezintegrací rozumíme rozložení celku na části působením vnějších sil. V tomto případě působením ultrazvuku se ničí obal buněk organických látek v čistírenských kalech. Roztržením obalu buňky dojde k uvolnění intracelulárních produktů do roztoku a tím jsou rychleji k dispozici pro biologický rozklad   Při dezintegraci ultrazvukem dochází jednak ke zničení struktury vloček a jednak ke zničení mikroorganizmů. Díky zničení vloček dochází ke zvětšení specifického povrchu, který je zodpovědný za látkovou výměnu přes kontaktní plochy. Při narušení buněk se uvolňují nejen nitrobuněčné látky, ale rovněž enzymy, které působí jako katalyzátory organického rozkladu.  Důsledkem je více plynu.

Dlouhodobé výsledky  (>70.000 provozních hodin)  VTA-GSD-10 na ČOV Villach (Rakousko)

ČOV Villach (120.000 EO) provozuje od konce roku 2003 zařízení VTA-GSD-10 pro optimalizaci vyhnívání. Díky nasazení VTA-Dezintegrace se zvýšila výtěžnost plynu a tudíž i produkce elekřiny zhruba o 18 % (přibližně o 350.000 kWh el. energie za rok více). Proti tomu stojí roční spotřeba elektřiny pro ultrazvukové zařízení ve výši  90.000 kWh. Takže spotřeba činí ¼ vyrobené elektřiny. Množství kalu k likvidaci se snížilo o cca 6 %. Údržba zabrala asi  40 hodin ročně a ultrazvukové vibrátory vydržely cca 65.000 provozních hodin (cca 7,5 roku trvalého provozu). V roce 2011 byly vibrátory vyměněny. Provozovatel uvedl  náklady za celou dobu provozu ve výši 23.000,-- €/rok (náklady na pořízení plus provozní náklady). Úspory za nižší množství kalu k likvidaci a výnosy z vyšší výroby elekřiny činí celkem cca 52.000,-- €/rok. Zařízení se zaplatilo za 4 roky.

VTA- GSD-12 řeší problém s pěněním vyhnívací věže

Vláknité organizmy, jako Microthrix parvicella nebo  nocardioformní actinomycety, nezpůobují jen problémy v biologii, ale ve většině případů jsou také zodpovědné za pěnění ve vyhnívacích nádržích. Když přebytečný kal ošetříme ultrazvukem, dojde k porušení sesíťovaných struktur a rozkouskování vláknitých organizmů. Tak se zabrání pěnění a vyhnívací věž získá zpět svou stabilitu. Příkladem je ČOV Turnhout (110.000 EO) v Belgii.   Kvůli pěnění zaviněnému vláknitými organizmy v přebytečném kalu nebylo už možno provozovat vyhnívací věže na ČOV Turnhout. Kal se musel bez vyhnívání přímo likvidovat. To bylo pochopitelně velmi drahé. Bylo nasazeno ultrazvukové zařízení VTA-GSD-12, tím se zamezilo vzniku pěny, takže vyhnívací věže bylo možné znovu uvést do provozu .   Kromě toho došlo ke zvýšení stupně organického odbourávání a produkce bioplynu oproti obvyklým hodnotám o zhruba 20 %. Celkové úspory se pohybují kolem 137.000 € ročně  (výrazně snížené náklady na likvidaci kalu, zvýšená výroba elektřiny). Návratnost investice je přibližně 3 roky.

Text:hajkova@vta.cc

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 1 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky