Technika 7-8/2011

 1 2 3 > 

Zvolenská teplárenská po rekonštrukcii na multipalivový režim

Technika 7-8/2011

Energia je kľúčom k podpore Európy pri dosahovaní cieľov zameraných na rast, pracovné miesta a udržateľný rozvoj. Vysoké ceny ropy nás zároveň upozorňujú aj na zvyšujúcu sa závislosť EÚ na dovoze energie. Jednou z možností, ako aspoň čiastočne môžeme nahradiť fosílne energetické suroviny a palivá, je biomasa.

Viac informácií

Technika pro aplikace do pitných vod

Technika 7-8/2011

Výrobky JESCO představují širokou a ucelenou nabídku techniky pro aplikace do pitných vod včetně dezinfekce, aplikace pro procesní vody, vč.vod odpadních a samostatnou kapitolou jsou  bazénové realizace.

Prezentácia firmy AQUINA, s.r.o.

««« kliknite na obrázok

 

Viac informácií

PORUCHY NA ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABECH

Technika 7-8/2011

Společnost CS-BETON s.r.o. se již mnoho let intenzivně věnuje výrobě štěrbinových žlabů. Tento výrobek využívaný jako způsob liniového odvodnění se stal standardním funkčním doplňkem dopravních staveb. Jeho využití k odvodnění zejména velkých manipulačních a parkovacích ploch se stalo již samozřejmostí. Ovšem s rostoucí oblibou tohoto systému odvodnění rostou i případy, kdy dochází k výskytu poruch štěrbinových trub…

Viac informácií

Informačná podpora využívania biomasy v sektore energetiky

Technika 7-8/2011

V súčasnej dobe sú v odborných kruhoch intenzívne diskutovanými oblasťami komplexnej ochrany prírody energetika a nakladanie s odpadmi. Vo svetovej energetike rastie rok po roku záujem o rozličné obnoviteľné formy a nosiče energie (ale najmä o biomasu), a to hlavne v dôsledku znižujúcich sa zásob fosílnych energetických surovín, ale i nutnosti obmedzenia produkcie skleníkových plynov, či pretrvávajúca verejná nedôvera k jadrovým elektrárňam. Širšie využívanie biomasy pre energetické účely patrí k prvoradým cieľom energetickej politiky mnohých štátov. Biomasa ako nosič energie či energetická surovina sprevádza človeka od dávnej minulosti až do súčasnosti. Motivácia k nej sa dnes týka tak lesníckej ako aj poľnohospodárskej politiky a v neposlednom rade aj politiky ochrany životného prostredia.

Viac informácií

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky