Jeden obslužný softvér do rozličných aplikácií

Molekula je nielen najmenšia čiastka hmoty, ale pod týmto názvom sa skrýva aj softvér z dielne vývojárov z oravskej spoločnosti HDS, určený na monitorovanie objektov. Od systému sa vyžadovalo, aby bol zároveň hybridný (musí vedieť riešiť spracovanie obrazu z analógových aj z IP kamier) a flexibilný (dokáže sa prispôsobiť požiadavkám trhu a vytvárať rôzne kombinácie zariadení). Ako uviedol generálny riaditeľ HDS, Ing. Martin Murín, Molekula ponúka možnosti ako žiaden iný CCTV (closed circuit television - uzavretý televízny okruh) softvér.

Molekula je nadčasová a spĺňa aj najnáročnejšie kritériá. Celý softvér je rozdelený na niekoľko samostatných programov Live, Playback, Setup a jadrom celého systému je program Server. Konfiguračné údaje a takisto udalosti z pripojených zariadení sú uchovávané v SQL databáze.

hds

Súčasné aplikácie Molekuly

Systém našiel širokú aplikačnú základňu v stredných a menších firmách, ale našiel si uplatnenie aj vo veľkých priemyselných podnikoch či bankách. Keďže ide o otvorený systém (z pohľadu pripojenia rôznych zariadení - požiarnej signalizácie, prístupových systémov, zabezpečovacích systémov, infra brán, čítačiek čiarových kódov atď.) otvára sa priestor pre aplikovanie softvéru aj v ďalších zákazkách. Zákazník chce mať softvér all-in-one (všetko v jednom) a to je priestor pre Molekulu.

Rozpoznávanie ŠPZ

Asi „najhorúcejšou" novinkou je funkcia rozpoznávania ŠPZ. Ako uviedol Ing. Murín v štádiu prípravy sú kamery špeciálne určené na pohybujúce sa vozidlá, kde bude garantovaná úspešnosť čítania ŠPZ pri určitej rýchlosti, svetelných podmienkach a s možnosťou vyexportovania databázy zosnímaných ŠPZ. Vývojári sa tiež špeciálne zamerali na maximálne využitie systémových prostriedkov, čim sa dosiahlo niekoľkonásobné zrýchlenie celého systému. Okrem IP kamier a produktov rady ETrack, pre ktorú sa Molekula dodáva zadarmo, boli doplnené Mpix kamery Computar, IP kamery Panasonic, XTrack, SKK a takisto záznamníky radu DiSS a XDV. Do systému sa môžu implementovať aj dve riadiace klávesnice s joystickom pre PTZ kamery.

Budúcnosť Molekuly

V najbližšom čase bude do Molekuly dopracovaná Matrix funkcia, ktorá zvýši „rating" aj v najnáročnejších aplikáciach. Pri ďalšom vývoji sa kladie dôraz stabilitu, kde je vypracova precízny systém testovania a dopracúva sa komunikácia so softvérom C4, ktorý je špeciálne vyvinutý pre EPS, EZS, dochádzkové systémy. Molekula sa tak stane súčasťou integrovanej správy budov novej generácie.

Všetky uvedené skutočnosti predurčujú tento softvér aj do aplikácii, kde treba skombinovať minulosť-súčasnosť-budúcnosť CCTV systémov. Dokáže vyriešiť problémy systémov postavených na určitých komponentoch CCTV techniky, ktoré bolo potrebné doplniť novými a celý systém zastrešiť jedným obslužným softvérom.

-red-

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky