Jak snadno sestavit projekt a realizovat „Inteligentní dům“

Definice inteligentního domu by asi mohla vypadat takto: Inteligentní dům umí maximalizovat uživatelský komfort a zároveň také minimalizovat náklady spojené s jejím provozem. Takový byl záměr při řešení uvedené problematiky automatizace procesů řízení technologií v budově a takový je i výsledek. Positivní závěr.

To však bohužel nestačí. Při realizaci inteligentních budov probíhá řada dalších procesů, které předcházejí okamžiku, než uživatel zadá první slavnostní příkaz systému na ovládacím panelu inteligentní budovy. Právě příprava celého řešení, návrh, projekt, nastavení a naprogramování všech prvků systému, nakonec realizace a oživení a následně zahrnutí všech změn způsobuje nejen komplikace v celém procesu, ale navíc výrazně ovlivňuje cenu řešení. Řada dodavatelů umí dodat systém „na klíč" a „na míru" s tím, že několik špičkových odborníků firmy musí celou zakázku prostě udělat. Jenom oni vědí jak vše provést tak, aby to bylo správně. Následuje příprava projektů včetně montáže a realizace a ne vždy jednoduchá jednání mezi projektanty jednotlivých profesí - topenář, elektro, bazénář atd. Takto ale nelze plánovat masové rozšíření řešení a ani nelze snížit cenu.

Krédo řešení kromě maximalizace komfortu a minimalizace provozních nákladů by mělo být snadné, rychlé, spolehlivé sestavení projektu a snadná, rychlá realizace nejen pro každého uživatele, ale i pro každého dodavatele, či montážní firmu. V následující části článku nastíním postup řešení a jednotlivé kroky.

kobra

Kobra architekt

Jedná se o interaktivní software určený pro projektanty, kteří inteligentní budovu sestavují. Program umožní jedním tahem myši použít již připravený a sestavený návrh technologie vytápění, chlazení a zdrojů tepla a dále umožní aplikovat opět připravené funkce na začlenění např. zonové a ekvitermní regulace tepla a chladu v budově, řízení rekuperační jednotky, tepelného čerpadla, dalších zdrojů tepla - plyn, elektrokotel, solárního systému, větrání, řízení bazénové technologie a bazénové haly, ovládání žaluzií dle uživatelských scénářů, větrání, některé funkce osvětlení, závlaha zahrady atd. Pokud požadované řešení není zatím v již připravených schematech, pak jej autor projektu doplní a předá k dalšímu využití. Z výjimkou tohoto případu není třeba k sestavení projektu žádný programátor ani jiný specializovaný pracovník.

Po návrhu celého domu včetně „kotelny" se provede kontrola zadání, ověří se navržené komponenty, aby bylo možno systém bezchybně sestavit a realizovat v budově. Po vytvoření projektu, na kterém se mohou postupně podílet projektanti vytápění, elektro a případně další, nastává fáze sestavení projektu včetně všech kontrol. Výsledkem je nejen připravená aplikace pro nahrání do technologického procesoru, ale také vytvořená vizualizace aplikace pro přístup z lokální sítě či pomocí internetu ze vzdáleného místa.

Kompletní sestavení projektu např. rodinného domu o 12 místnostech s bazénem, solárním systémem, tepelným čerpadlem, zónovou regulací místností, stropním chlazení, cirkulací TUV, osvětlení-simulace přítomnosti, řízením závlahy zabere maximálně 1 hodinu. Výsledkem je projekt, vizualizace a řídící konfigurační soubor do technologického procesoru, který připraví řídící jednotku s dotykovým panelem přímo pro danou aplikaci. Tím končí veškerá příprava a pokud je připravená kabeláž, lze systém namontovat, oživit a předat do provozu.

kobra1

kobra2

Kobra asistent

Tento uživatelský software nainstalovaný v PC umožní přístup do systému, provedení úprav, nastavení a vizualizací všech hodnot monitorovaných systémem. Plné ovládání systému také umožňuje dotykový panel v inteligentní budově. Měřené a snímané hodnoty jsou ukládány v Linuxovém serveru a lze krátkou i dlouhou historii zobrazit v grafu na obrazovce programu, co umožňuje servisní firmě sledovat chování a parametry jednotlivých technologií a predikovat poruchy či nadměrné opotřebení. Veškeré zásahy provedené do systému programem Kobra asistent se automaticky promítnou do řídícího technologického procesoru v dotykovém ovládacím panelu.

Kobra setup

Tato rutina provede standardním instalačním postupem Windows instalaci Kobra architekt a Kobra asistent. Po instalaci lze začít okamžitě pracovat. Abychom jednotlivé místnosti, prostory mohli správně vytvořit, je třeba připravit jednoduché půdorysy budovy, které lze naskenovat z projektů, nebo namalovat libovolným programem např. malování ve Windows.

Na závěr

Reálnost výše uvedeného byla ověřena v desítkách instalací od bytů, rodinných domů, hotelů a konče administrativní budovou s 50ti kancelářemi. Postup prací, návrhu i realizace byl vždy stejný a stejný byl také výsledek - fungující inteligentní budova.

Text: Ing. Petr Brůha

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky