Koncentrovaný inženýrský výkon pro vyšší užitek

Koncentrovaný inženýrský výkon pro vyšší užitek

Více z toho vytěžit, než do toho investovat - toto je zdánlivě nejjednodušší řešení našeho energetického problému, které však bohužel i nadále zůstává jen utopií. Hledání nevyčerpatelného zdroje ke získávání energie nás bude doprovázet ještě několik generací.
Navzdory tomu: využívání obnovitelných zdrojů energie, kterým se v posledních rocích věnuje stále více pozornosti, jako například fotovoltaika, představuje definitivně krok správným směrem.

Rentabilní fotovoltaické (PV) zařízení se skládá na první pohled ze tří proměnných: sluneční záření, výkonné fotovoltaické moduly (články) a efektivní měniče, které proměňují získanou energii s nejvyšším možným stupněm účinnosti, a posílají ji do sítě formou proudu. V případě detailnějšího pohledu rychle zjistíte, že jednoduchá kombinace těchto výkonných proměnných nemusí nutně vést k nejlepšímu výsledku. Spíše zde existuje mnoho různých faktorů, které ovlivňují celkový stupeň účinnosti celého fotovoltaického zařízení, např. lokalita a orientace zařízení, typ kabeláže a v neposlední řadě i topologie měniče.

Hodně do toho investovat, dokáže každý. Hodně z toho i vytěžit dokážou jen ti nejlepší.

Jako výrobce konstrukční série centrálních měničů PVmaster pro střední a velká fotovoltaická zařízení nabízí společnost LTi zakladnu pro efektivní transformaci proudu generátoru. Kromě toho je další důležitou součástí našich výkonů i podpora našich zákazníků - s cílem:
optimalizace stupně účinnosti zařízení.

Rentabilní a ekologické: bývalý muniční sklad se stal předmětem velkého solárního projektu

Toto se událo v městě Radelstetten v pohoří Švábska Jura v Německu, kde náš zákazník Krannich Solar minulý rok vybudoval velké 1,1 MW fotovoltaické zařízení, a to na území bývalého muničního skladu Spolkové armády. Území bylo až do roku 2000 jedno z nejpřísněji kontrolovaných území a bylo i uzavřené. Nyní má slunce i zde nemezený vstup a přeměnilo bunkr na výnosný objekt s ukázkovým ekologickým i ekonomickým charakterem.

Na 21 bunkrů bývalého muničního skladu bylo vybavených 6012 krystalickmi vysoce výkonnými moduly na částečně automatickém sledovacím systému. Sledovací prvky s výkonem 54, případně 37 kWp byly spojené pomocí celkem deseti LtiPVmaster - měničů á 100 kW AC jmenovitý výkon. Pomocí sledovacího systému, který sleduje slunce od jeho východu až po jeho západ po celém jeho kruhovém oblouku 340°, dosahuje zařízení až o 25 % vyššího stupně účinnosti.

PVmaster zabezpečí optimální výnosy

V závislosti na typu modulu a jiných technických rámcových podmínek fotovoltaického zařízení doporučujeme použití komponentů PVmaster ve variantě OT: tyto PVmaster nemají žádné zabudované transformátory, ale zapojují se centrálně na transformátor středního napětí. Výhodou topologie OT jsou nízké ztráty, z nichž následně vyplývá zvýšený stupeň účinnosti měničů. Každý PVmaster je vybavený nezávislým trackerem MPP (MPP-Tracking = dodatečná regulace odběru výkonu), což umožňuje nezávislé a optimální řízení provozu pro jednotlivé měniče. Tímto způsobem je možné optimálně uspokojit různé podmínky slunečního záření, a to pomocí PV-parku, což přináší nejlepší možné ekonomické výsledky. Projektování PVmaster, nízkonapěťových rozváděčů a transformátorů středného napětí, jakož i transfomátorů středního napětí kompletně realizuje spoločnost LTi.

Tracker, na kterém jsou osazeny solární moduly, dokáže sledovat slunce v úhlu 340° a tím dosahuje o 25 % vyšší účinnost. 1,1 MW fotovoltaické zařízení vzniklo v roce 2009 na 21 bunkrech bývalého muničního skladu Spolkové armády v městě Radelstetten.

LTi REEnergy GmbH, Unna/Germany, www.lt-i.com

 

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky