Autonómny detekčný systém - Radiobarrier

Detekčný systém "Radiobarrier" - je autonómny, bezdrôtový, ochranný systém, vyznačujúci sa malými rozmermi. Je určený na detekciu narušiteľa, ktorý prenikol na chránený úsek.

 

radio1

 

radio2

 

Charakteristika:

Mobilita - malé rozmery a hmotnosť umožňujú pripraviť 1km územia dvomi technikmi za čas kratší ako 1 hodina

Nezávislosť - nie je potrebná pokládka káblových trás, napájanie jednotlivých častí systému je zabezpečené z akumulátorových batérií, s dobou autonómnej prevádzky do 5 rokov

Utajenosť - všetky časti systému sú ľahko maskovateľné

Spoľahlivosť - na prenos alarmových hlásení je využívaný zabezpečený obojsmerný rádiový kanál s potvrdením doručenia alarmových hlásení

Univerzálnosť - systém Radiobarrier môže byť integrovaný do ľubovoľného nadradeného zabezpečovacieho systému

 

radiobarier

 

Rádiové signalizátory

Základom systému sú rádiové signalizátory (RS), ktoré pracujú na základe rôznych fyzikálnych princípov detekcie. Základnou vlastnosťou všetkých rádiových signalizátorov sú utajenosť inštalácie na chránenom území, nezávislosť napájania a prenos alarmových a servisných informácií pomocou rádiového kanála.

 

Použitie rádiových signalizátorov, ktoré sú založené na rôznych princípoch detekcie, umožňuje:

- pri ochrane objektu vytvoriť jednu alebo niekoľko ochranných línií a zvýšiť tak pravdepodobnosť odhalenia aj pripraveného narušiteľa;

- zvýšiť spoľahlivosť systému a znížiť pravdepodobnosť výskytu falošných alarmov;

- na odhalenie konrétnych typov cieľov (narušiteľov) použiť zodpovedajúce prostriedky detekcie (napríklad či je narušiteľ ozbrojený, či sa pohybuje pešo alebo automobilom a pod.);

- určovať smer pohybu a typ narušiteľa.

 

Rádiový signalizátor - univerzálny RS-U

Rádiový signalizátor - univerzálny vykonáva funkcie seizmického a prietrhového snímača, retranslátora alarmových a servisných informácií a zariadenia pre spojenie s počítačom. Signalizátory RS-U sú umiestňované do zeme spolu so zdrojom napájania do hĺbky 30-50 cm. Na povrchu sa nachádza iba anténa - v podobe tenkého drôtu. Polomer detekčnej zóny je do 100 metrov.

Doba autonómnej prevádzky (bez potreby nabíjania alebo výmeny) - do 5 rokov.

Vizuálne odhaliť umiestnenie RS-U na území je prakticky nemožné.

radio00

 

Rádiový signalizátor - infračervený RS-IK

Rádiový signalizátor - infračervený RS-IK je určený na vytváranie línií ochrany v úzkej zóne detekcie. Hlavnými vlastnosťami RS-IK sú rýchla inštalácia, úzka zóna detekcie a relatívne dlhý čas prevádzky pri použití jedného zdroja napájania.

Doba autonómnej prevádzky (bez potreby nabíjania alebo výmeny) - do 3 rokov.

 

radio4

 

Rádiový signalizátor - mikrovlný RS-L

Rádiový signalizátor mikrovlný RS-L je určený na odhalenie pešieho narušiteľa alebo dopravného prostriedku na základe zmeny elektromagnetického poľa. RS-L pozostáva z vysielača a prijímača, medzi ktorými sa vytvára elektromagnetické pole. V prijímači je zabudovaný rádiomodem, ktorý slúži na prenos alarmovej informácie a ovládanie RS-L (nastavenie parametrov, nastavenie prahu). Elektrické napájanie prijímača a vysielača je zabezpečené autonómnymi akumulátormi. Dĺžka detekčnej zóny RS-L pešieho narušiteľa a dopravného prostriedku je od 3 do 200 metrov.

Doba autonómnej prevádzky (bez potreby nabíjania alebo výmeny) - do 3 rokov.

 

radio01

 

Zariadenia na príjem a kontrolu

Zariadenia na príjem a kontrolu slúžia na príjem a zobrazenie alarmových a služobných informácií. Je dodávaných niekoľko typov prijímačov - mobilný kontrolný prijímač KOPR a stacionárny operačný pult PORT.

 

Prijímač KOPR umožňuje:

 • prijímať alarmové hlásenia zjednej rádiovej siete
 • monitorovať funkčnosť každého podsystému
 • riadiť prevádzkové režimy rádiových signalizátorov
 • vrežime seizmickej detekcie merať úroveň seizmického šumu acitlivosť RS-U
 • polohy zariadení rozmiestnených na území ukladať do pamäte podľa ich súradníc GPS
 • vykonávať hľadanie zariadení na území (pomocou zabudovaného GPS prijímača aelektronického kompasu)

Doba autonómnej prevádzky (bez potreby nabíjania alebo výmeny) - do 5 dní.

 

radio02

 

Ako doplnenie k horeuvedeným funkciám PORT umožňuje:

 • prijímať alarmové hlásenia zniekoľkých rádiových sietí
 • zobrazovať videoinformácie zo systému videodetekcie
 • spravovať protokol udalostí (textový, grafický a video)
 • vizualizovať podmienky priebehu rádiového signálu medzi jednotlivými časťami systému
 • zobrazovať všetky zariadenia na mape, alebo na pôdoryse územia

 

radio5

 

Autonómny videosystém

Autonómny videosystém, ako doplnok ďalších detekčných podsystémov (napr. seizmické snímače RS-U, mikrovlné snímače RS-L a pod.) umožňuje vykonávať utajené sledovanie chráneného územia. Videosystém môže byť užitočný v prípadoch, kedy je potrebné zabezpečiť dôkazy o spáchaní trestného činu, prípadne sledovať typ a vybavenosť narušiteľa alebo počet narušiteľov.

 

Televízna kamera RS-TV, termokamera RS-TP

Televízna kamera alebo termokamera, schopná vysielať obraz v reálnom čase (25 snímok/sekundu) prostredníctvom rádiového kanála, je napájaná z akumulátorovej batérie. Vysokocitlivá kamera RS-TV je vybavená infračerveným podsvietením, pomocou ktorého je možné odhaliť pohyb zamaskovaného človeka v akomkoľvek čase(cez deň/v noci) na vzdialenosť do 100 metrov.

 

radio6

 

Vzdialenosť detekcie termokamery je do 200 metrov. Snímaný obraz je možné sledovať na mobilnom prijímači (operatívna hliadka) alebo v počítači (operátor).

Doba autonómnej prevádzky (bez potreby nabíjania alebo výmeny) - do 6 mesiacov.

 

radiobarier

 

radio8

 

Ing. Jozef Pančák

 

 

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

Ing. Peter Masrna (16.09.2010)

je možné zverejniť kontakt na dodávateľa v SR?

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 1 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky