Využívaní energie ze Slunce

I když současná technologie pro využívání energie ze slunce nemůže v dohledném čase vyřešit celkovou energetickou potřebu, může přinést výrazné úspory. Nejprve se však musíme všichni naučit ekonomicky a ekologicky myslet a jednat.

Podle studie energetické skupiny působící v Parlamentu EU, můžou obnovitelné zdroje energie (v časovém horizontu menším než 15let) nahradit až 50% spotřeby primární energie. Z této studie vyplývá, že ve státech EU:
- domácnosti využívají 1/3 spotřebované energie a odpovídají za 20% emisí skleníkových plynů
- 70% energie využívané v domácnostech se spotřebuje na vytápění domů
- 14% energie na ohřev TUV
- 12% energie na osvětlení a elektrické spotřebiče.
V ČR žije dnes přibližně 10,5 mil. obyvatel, kteří mají k dispozici 3,7 mil. bytů. Z toho je asi 1,54 mil. bytů (42%) v rodinných domech a 1,15 mil. bytů (32%) v panelových domech. Ostatní byty (26%) jsou v tradičních domech v centrech měst a na venkově. Při vytvoření reálného programu využívání sluneční energie k ohřevu TUV (zejména v rodinných domech) může vzniknout potřeba dodávky asi 0,5 mil. solárních systémů (a to při postupné aplikaci ověřených a odzkoušených solárních zařízení jen u 1/3 rodinných domů !). To představuje 2 - 2,5mil. metrů čtverečních slunečních kolektorů, které by byly umístěny na střechách, fasádách, balkonech apod. Toto množství by ušetřilo cca 1mil. MWh energie s tím, že by přitom nevznikly emisní zátěže.
Při využití jen tohoto programu (rozvrženého do 10-15ti let) by byly vytvořeny dlouhodobě pracovní příležitosti cca pro 3-4 tisíc lidí. Slunce však dokáže pro vhodné případy mnohem víc. Dokáže přitápět vícebytové domy, nemocnice, ústavy, ohřívat vodu v rekreačních bazénech a podobně.
V ČR a SR za poslední roky vstoupilo na trh mnoho firem, které dodávají a montují solární zařízení. Jedním z největších výrobců slunečních plochých kapalinových kolektorů v Evropě je Thermosolar Žiar nad Hronom . Tyto sluneční kolektory jsou velmi dobré kvality a jsou uznávány v mnoha zemích na celém světě. Dokonalá technologie výroby představuje dodávky více jak 50tis. m2/rok.
V ČR takový velký výrobce není. Je mnoho firem, které nabízí dodávky celých solárních zařízení pro ohřev vody nebo jejich samostatné hlavní komponenty.
Mezi přední a zajímavé firmy dnes také patří firma VERMOS s.r.o. Kroměříž, která je již více než 8 let výrobcem vakuových trubicových kolektorů. Vedle výroby má i vlastní vývoj, který zabezpečuje pravidelnou inovaci svých výrobků. Firma se pravidelně účastní tuzemských i zahraničních výstav z oblasti solární techniky a alternativních zdrojů energie.
V současné době dochází k zásadní inovaci výrobního sortimentu firmy. Do výroby jsou připraveny kolektory řady VU. Jedná se o trubicové kolektory , které využívají vakuové trubice typu Sydney (dvě souosé skleněné trubice s vakuovaným meziprostorem; selektivní absorpční vrstva po celém obvodu trubice). Kolektory jsou průtočné („U" systém) s malým průtokem ohřívaného media („low-flow" ). Základní technické parametry jednotlivých kolektorů jsou uvedeny v přiložené tabulce. Hlavní přednosti nové řady kolektorů:
· uvnitř vakuové trubice je celoměděný výměník tepla (měděná trubka rozvodu a měděná lamela). Není použita běžná kombinace měděné trubky a hliníkové lamely, která vytváří předpoklady pro vznik termočlánku na styku dvou různých materiálů (Al / Cu). Celoměděné řešení má lepší tepelné vlastnosti a delší životnost (nedochází ke korozi vlivem termočlánku).
· uvnitř skleněné trubice je lamela spojena s trubkou rozvodu pomocí ultrazvukového svařování. Běžně používaný pouhý kontakt jímací lamely a trubky rozvodu je nahrazen ultrazvukovým svárem. Výsledkem je výrazně kvalitnější přenos tepla z vakuové trubce do rozvodu teplonosné kapaliny. Tato operace vyžaduje náročnější technologii výroby, proto se běžně nevyužívá.
· U některých typů jsou použity CPC reflektory lisované ze specielní leštěné Al fólie s ochrannou vrstvou (MIRO-SUN), která zabezpečuje dlouhodobou stálost reflexních vlastností materiálu (90%) i u venkovní celoroční aplikace.
Jaromír SUM - Via Solis

 

 

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky