Technika 6/2009

 1 2 3 4 5 > 

Implementácia systému SmartStock.WMS

Technika 6/2009

Warehouse Management System SmartStock.WMS riadi moderný viacúčelový sklad spoločnosti Nohel Garden. Zavedenie systému SmartStock.WMS prinieslo dokonalý prehľad o tovare v sklade, spresnili sa skladové operácie a výrazne znížili chyby a zámeny tovaru.

Viac informácií

Speciální ovládací zařízení pro stroj na kontrolu jádra nukleárního reaktoru

Technika 6/2009

Specialista na lineární pohyb Power Jacks navrhl elektrické lineární pohony pro stroj na kontrolu jádra reaktoru v jaderné elektrárně.

Viac informácií

Európska kampaň „Zdravé pracoviská v praxi“

Technika 6/2009

O tom, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) sa môže stať základným kameňom úspešného fungovania a napredovania výrobnej prevádzky, sa mali možnosť presvedčiť pozvaní novinári na prezentácii, ktorá sa konala pri príležitosti kampane „Zdravé pracoviská v praxi", na pôde spoločnosti SLOVALCO, a. s. v Žiari nad Hronom.

Viac informácií

Zariadenie na detekciu a lokalizáciu osôb ReTWis

Technika 6/2009

Na piatom ročníku špecializovaného veľtrhu policajnej, hasičskej, zabezpečovacej a záchranárskej techniky E+R+P (EMERGENCY + RESCUE - SECUREX + PYROPOL) na výstavisku Incheba Expo Bratislava získal v kategórii Hasiči a záchranári cenu PRIX E+R+P 2009 produkt ReTWis. Zariadenie dokáže rozoznať a lokalizovať osoby postihnuté prírodnou katastrofou či nehodou alebo osoby, ktoré sa stali rukojemníkmi teroristov.

Viac informácií

Energeticky úsporné riešenia

Technika 6/2009

Energetické výdavky predstavujú až polovicu prevádzkových nákladov mobilných operátorov. Ericsson pomáha mobilným operátorom zlepšovať energetickú efektívnosť ich rádiových sietí tým, že dodáva energeticky úsporné produkty, zabezpečuje optimálny návrh siete a zavádza inovatívne využitie alternatívnych zdrojov energie na prevádzkovanie týchto sietí.

Viac informácií

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky